ULKIGE v.Haus Fresena

Číslo zápisu: 
VDH/DDC 089 131
Narozen: 
Sobota, 20. Duben 1985
Pohlaví: 
fena
Barva: 
skvrnitá
ULKIGE v.Haus Fresena

PIT v.d.Ofnethöhle
skvrnitá
VDH/DDC 084 246

PIT v.d.Ofnethöhle

LLOYD v.d.Flottbeck
skvrnitá
VDH/DDC 079 574

LLOYD v.d.Flottbeck

XANTOS Imperial
černá
VDH/DDC 071 560

XANTOS Imperial

ARES v.Hause Geco
skvrnitá
VDH/DDC 065 410

QUASI Imperial
skvrnitá
VDH/DDC 063 672

QUASI Imperial

KARLA v.Gröbenwald
VDH/DDC 076 388

PRICILLA v.Haus Fresena
skvrnitá
VDH/DDC 081 066

DOJAN v.Hof Donop
skvrnitá
VDH/DDC 075 596

BENNO v.Schwarzen Meer
VDH/DDC 070 624

BEATRIX v.d.Hohenrollernburg
VDH/DDC 066 670

HALKA v.Waldschlössle
skvrnitá
VDH/DDC

DOLF v.Waldschlössle
skvrnitá
VDH/DDC 058 986

CATO v.Riedstern
skvrnitá
VDH/DDC 051 776

CATO v.Riedstern

LADY v.d.Rosshalde

LADY v.d.Rosshalde

DOMINGO v.Herrenstriet skvrnitá 27.03.1989
CHINA v.Herrenstriet skvrnitá 25.03.1988