Special dog show

Speciální výstava psů při Světové výstavě
Special dog show
 
Brno
01.10.2021
 
Vstupní listy / Confirmations
zveřejněny v dogofficu
 
 
Kruhy budou na travnaté ploše před pavilonem V směrem k pavilonu H
The circles will be on the grassy area in front of pavilion V towards pavilion H