Proslov předsedy klubu

Vážení dogaři,

již delší dobu jsme se nesešli na členské schůzi, tak jak bývalo zvykem každý rok. Epidemická situace, nám opět do našich plánů zasáhla, a schůze, která byla plánována na 30. 10. 2021, byla na základě projednávání na výborové schůzi, hlasováním o konání schůze – jednohlasně zrušena.

Proto si dovoluji zveřejnit svou zprávu, kterou jsem měl připravenou pro tuto podzimní schůzi.

Naše členské schůze se vždy konaly 1x ročně, a to vždy na jaře. Poslední členská schůze se konala v březnu 2019. Proč se tak stalo, všichni víme, že to bylo díky Covidu-19, kdy byly veškeré akce zrušeny. V té době jsem požádal všechny funkcionáře klubu, aby zaslali své zprávy ke zveřejnění na našich webových stránkách, což se stalo. Tím jste měli možnost, alespoň částečně být informování o dění v klubu. Tak jak jsem psal i já ve svých zprávách, měli jsme alespoň částečně štěstí, že se nám podařilo uspořádat po oba roky klubové výstavy. Bylo to díky i tomu, že se konaly v letních měsících, kdy vždy nastalo, alespoň částečné uvolnění. Musím podotknout, že většině klubů se toto nepodařilo. Již takové štěstí jsme neměli pro pořádání speciálních výstav, které se vždy konají na jaře, tak jako i členské schůze.

Samostatný bod, byly bonitace. Klasické nebylo možné pořádat, vzhledem k vládním opatřením a omezením shromažďování, přesto výbor klubu vyšel chovatelské základně vstříc a v nejnutnějších případech bylo možné požádat o mimořádnou bonitaci. Po mnoha dotazech, opět výbor klubu a chovatelské kolegium vyšlo chovatelům vstříc a umožnili i starším jedincům, kteří neměli splněnou podmínku pro bonitaci – povinnou výstavu. Jsem toho názoru, že díky těmto opatřením jsme naše chovatele nijak neomezovali v chovu, což takto, co vím, u jiných klubů nebylo možné. Tím, že jsme se díky opatřením nemohli scházet, tak výbor, chovatelské kolegium a další funkcionáři, vše řešili telefonicky a emailovou komunikací. Nebylo vše ideální, ale jsem přesvědčen, že i v této složité době, klub velice dobře fungoval a chod klubu nebyl nijak zvlášť omezen.

Dále se musím zmínit, že i přes určitá omezení se podařilo v České republice uspořádat Světovou výstavu v Brně. ČMKU mělo představu, že se zúčastní 25 – 30 tisíc psů. Všichni jsme ale byli rádi, že se výstava vůbec koná, i když v trochu omezenějším rozsahu, přesto byl počet přihlášených psů přes 13 tisíc. Vcelku pěkné zastoupení mělo i naše plemeno – přes 200 německých dog. Byli navrženi 3 rozhodčí. Rozhodčí z Francie Gerárd Mignot, nakonec na Světovou výstavu pozván nebyl a posuzovali jsme pouze já a Milan Krinke. Nejvíce nás asi zamrzelo, že nebyl pozván Gerárd Mignot, poněvadž jsme pořádali i mimořádnou speciální výstavu při světovce a počítali jsme s tím, že nám bude posuzovat i tuto výstavu společně s Adrzejem Szutkievitzem z Polska, který na světovce posuzoval jiná plemena. Po dlouhém zvažování a vyjednávání, kdy jsme čekali, kolik dog se přihlásí na tuto speciálku, tak výbor rozhodl, že rozhodčího z Francie pozve na své náklady, tuto výstavu posuzovat.

Samozřejmě, že na klubu bylo, o tohoto rozhodčího se postarat, po celou dobu pobytu v Čechách.

Díky naším členům se toto zvládlo. V rámci dobrých vztahů se mi podařilo domluvit se,  se ředitelem světovky, že tato speciálka se bude konat venku, bez poplatku za umístění kruhů. Po dlouhém vyjednávání jsme se domluvili i na ubytování rozhodčích na stejném hotelu, kde byli ubytování všichni rozhodčí posuzující na světovce.

Pan Hofírek, s ostatními členy klubu zajistili vše ohledně kruhů a jejich vybavení. Příjemným sdělením pro nás je, že ředitel světovky nám umožnil tuto výstavu pořádat bez veškerých poplatků, a na klubu zbylo pouze uhrazení posudečného a cestovného pro rozhodčího z Francie. Dalším příjemným překvapením je to, že klub dostane od ČMKU za účast na světovce, za každého přihlášeného psa 300 Kč, což pro náš klub představuje cca 61 tis. Kč. Toto je krátká zpráva ze Světové výstavy a z mimořádné speciální výstavy.

Vážení, na jaře se bude konat členská schůze, která je volební, zde věřím, že se už situace kolem koronaviru zklidní a my se budeme moct, řádně sejít a schůzi uspořádat.  

Všichni víme jaká je současná situace ohledně koronaviru, a proto, tak jako celý výbor, si myslím, že naše rozhodnutí o zrušení současné členské schůze je rozumné. Vím, že někteří popírači koronaviru budou jistě argumentovat, že nevidí problém v konání této schůze, jiní děkují výboru, za rozumné rozhodnutí, schůzi v současné době zrušit.  Nikomu nic nechci a nebudu vyvracet, protože konání členské schůze je v současné době bráno tak, že za toto shromáždění osob nezodpovídá provozovatel restaurace, ale pořadatel /svolavatel/ akce. Tolik vysvětlení k rozhodnutí výboru klubu.

Pro náš klub bude stěžejní schůze jarní – volební.

Na našich stránkách je zveřejněn volební řád, kde bych vás chtěl upozornit, že dle stanov klubu je volební období 5ti leté.

Na této volební schůzi je třeba počítat s tím, že budou probíhat volby členů výboru klubu a kontrolní komise.

Ano, je třeba navrhnout kandidátku, zamyslet se při návrzích kandidátů, jakou funkci by případný zvolený kandidát mohl zastávat, a zároveň s navrženými projednat, zda jsou připraveni kandidaturu přijmout a některou z funkcí zodpovědně vykonávat. Určitě je třeba se vyvarovat emocí a oblíbenosti jednotlivých kandidátů a mít na paměti, že se jedná o práci ve volném čase.

Je třeba vybrat kandidáty pro práci jako je předseda klubu, místopředseda, jednatel, ekonom, hlavní poradce chovu a kontrolní komise.

Musíme si uvědomit, že náš klub má dobré jméno na ČMKU a někdo zvolený, s tímto vrcholným orgánem bude muset i nadále jednat. Musíme mít na paměti, že někdo z výše jmenovaných funkcí by měl dobře ovládat anglický jazyk, jelikož v dnešní době, na většině zahraničních jednání, je tento jazyk preferován. Další problematikou je účetní agenda klubu, daňová přiznání a jednání se státními institucemi.

 

Držím nám všem palce, ať se nám koronavir vyhýbá, ať všichni užíváme plného zdraví, které v současnosti je tím nejdůležitějším co přát. Doufám, že moje přání nevyzní jako klišé, a bude od vás členů přijato s pochopením.

 

Jeden citát: Mysli na to, jak je život krátký. /Plautus/

 

Na závěr přeji hodně sil, pro našeho společného koníčka, jakým kynologie určitě je.

 

30. 10. 2021                                                                                          Miroslav Václavík

                                                                                                          předseda klubu