Poháry pro šampiony za rok 2018

Ilustrační foto

NA ČLENSKÉ SCHŮZI BUDOU OPĚT PŘEDÁVÁNY POHÁRY

 pouze pro členy klubu

za rok 2018 a to zapsané od 01.01. do 31.12.

 

Pohár pro nejstarší dogu  – do 28. 02. 2019

- nutné zaslat podklady Milanovi Krinkemu

průkaz původu, jméno a adresu majitele

včetně telefonního čísla

 

 

Poháry pro  Šampiony ČMKU,  VETERÁN šampiony ČR  a INTERŠAMPIONY

- do 28. 02. 2019

 kopii diplomu nutné zaslat Renatě  Daňhové.

dogy@fromminitz.cz

 

Hledáme sponzory pro ostatní poháry za šampionáty.