ORELLA v.Haus Fresena*

Číslo zápisu: 
VDH/DDC 053 499
Narozen: 
Sobota, 22. Duben 1967
Pohlaví: 
fena
Barva: 
skvrnitá