Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019
Členské příspěvky                   85                
Zpravodaj                                                       -4
Webové stránky                                          -32
Poháry                                                           -15
Vrhy                                            40                 -2
Bonitace                                     40               -65
Klubová výstava                     180             -180
Memoriál V.Krse MB                5                  
II.klubová výstava                     5                  
Výcvikové akce                        10                 -22
Věcná režie                                                    -25
ČMKU                                         18                  -2
EuDDC                                                             -16
Cestovné výbor+rozhodčí                           -20
------------------------------------------------------------
                                                          383          -383