KV Lodž - PL 22. 09. 2018 rozhodčí J.Mc Glynn- GB

Psi

třída mladých

PORTOS of A Great Stars Team - Ch.SK, JCh.CZ, SK V1 Klubový vítěz mladých PL 2018