Kolégium rozhodčích 2019

Zápis ze setkání rozhodčích – 05. 01. 2019 – Přeštice

Přítomni: Vladimír Adlt, MUDr. Jan Čelakovský, Karel Klobása, Milan Krinke, Martina Kučerová, Miroslav Václavík

Omluveni: Luboš Kvasnička, MVDr. Milan Štourač, CSc

Jednání zahájil předseda kolegia rozhodčích Miroslav Václavík.

1. Změny ve  výstavním řádu a to především:

  • Rozhodující pro zařazení do třídy je datum, kdy je pes vystavován.
  • Je striktně zakázáno povzbuzování.
  • Rozhodčí musí dbát na zahájení času výstavy.
  • Opožděný nástup zvířete do kruhu – jedinec může být jen posouzen bez zadání pořadí a titulu. (Do posudku uvádět posouzen mimo pořadí + důvod: pozdní nástup do kruhu)
  • Pořadí zadávání titulů – BOB, BOS, BOJ, BOV
  • Pro národní a mezinárodní výstavy bude vydán harmonogram se seznamem zadávaných titulů, pořadím tříd a plemen …

2. Změny zápisního řádu:

      -     Krytí feny lze uskutečnit po 8 mi letech věku jen    s potvrzením veterinárního lékaře a to maximálně do věku 9 let.

3. Standard plemene

      -     Při posuzování sledovat hlavně  zuby (špičáky), oči,     

            povahy a při zjištěných nedostatcích zvíře penalizovat.

4. Diskuze

-      Vladimír Adlt – pozdní nástup jedince do kruhu –    

nezadávat titul ani v případě, že je posuzováno dané plemeno.

-     Milan Krinke – v Rakousku a Švýcarsku je zakázáno         předvádění na stahovacím vodítku.

- Na setkání rozhodčích EuDDC ve Švýcarsku vystoupil pan Gérard Mignot

s přednáškou o vadách očí – zdůraznil hlavní chyby:

      - hluboko uložené oko

      - povolené víčko

      - neuzavřené oko na vnější straně (tzv. čínské oko)

      - řasy, sahající do vnitřní strany víčka (řasa dráždí oko)

      - nesprávné uzavření oka.

Zapsala: Čelakovská