Kolégium rozhodčích 2018

Zápis ze setkání rozhodčí  27.1.2018 Přeštice
 
Přítomní: Vladimír Adlt, Jan Čelakovský, Karel Klobása, Milan Krinke, Miroslav Václavík
Omluveni: Martina Kučerová, Luboš Kvasnička, Milan Štourač
 
1/ zadávání titulů – BOB, BOS, BOJ, veterán
2/ soutěže – upřesnění jaké soutěže  a na jakých výstavách…
3/ Krinke Milan – standard – důležitá znalost plemene
-      každý extrém je špatný, rozhodčí by měl zastávat správný postoj vůči vystavovatelům, ani arogance, extrémní přísnost, …..vše v průměru…sloužit našemu plemeni…
3/ Sankcionovat hrubé chyby, nenechat se inspirovat jinými kluby, preferovat standard
 
Chovnost
Dbát na výběr partnera, lehká zvířata nás nikam neposunou, právě tak jako těžké typy.
Styl práce
Každý máme svůj styl posuzování, výstava není o vystavovateli, tituly by měly dávat směr a ukázat kvality chovatelům.
4/ Václavík Miroslav - zkoušky při rozšiřování k posuzování plemene
-      praktické zkoušky mohou být uchazečům určeny na jakékoli výstavě. Měl by vidět hlavně klady a hlavní nedostatky. V kruhu může být pouze 1 hospitant, druhý jen se souhlasem rozhodčího.
 
Zapsala: Krsová Jitka