Klubová výstava 2020 z pohledu hlavního rozhodčího a předsedy klubu

Klubová výstava 2020 z pohledu hlavního rozhodčího a předsedy klubu.

Nový areál v Řásné, nový výstavní výbor pod vedením ředitelky výstavy paní Dagmar Kartálové.

Se svou zprávou jsem čekal na vyúčtování výstavy, které dopadlo velice dobře.

Výstava se konala ve velice pěkném prostředí. Všichni jsme měli obavy, zda se výstava díky Covidu-19 uskuteční. Přes všechna úskalí se povedlo výstavu uspořádat a v dané situaci se přihlásil poměrně velký počet dog i ze zahraničí.

Vzhledem k tomu, že se zahraniční rozhodčí ohledně Covidu-19 omluvili, posuzovali ve všech kruzích naši rozhodčí. Posuzování proběhlo bez problémů a taktéž i závěrečné soutěže.

Mé velké poděkování patří celému personálu, který výstavu připravoval a zajišťoval a této akce se zhostil na jedničku. Jsem též rád, že tento kolektiv má zájem uspořádat naše výstavy i v příštím roce.

 S vedením areálu je domluven termín pro výstavu v roce 2021 na 12. – 13. června.

Letošní výstavě přálo počasí, druhý den pro naší druhou akci trochu zapršelo, ale to nic nezměnilo na dobré atmosféře výstavy. Patří též poděkování všem sponzorům za velice hodnotné dary.

Musím se i zmínit, že mě velice potěšila kladná odezva na sociálních sítích.

Držme pěsti, ať nás nic špatného nepotká a můžeme se opět všichni sejít na Klubové výstavě v Řásné 2021.

 

                                                                                  Miroslav Václavík