ISADORA di San Filippo

Číslo zápisu: 
AG 076608
Pohlaví: 
fena
Barva: 
skvrnitá

DASSUAN de Paradi's Parc
skvrnitá
LOI 0644324 LOF2DAL 39 011/0

DASSUAN de Paradi's Parc

ULKO de la Templerie de Gourdole
skvrnitá
LOF2DAL 31 527/4 266

REMUS de la Templerie
skvrnitá
LOF2DAL 24 890/3 617

ILKO v.Köpfelgrund - Ch.DDC, ES78-79, BS80
skvrnitá
VDH/DDC 072 910

ILKO v.Köpfelgrund - Ch.DDC, ES78-79, BS80

BRITTA v.Welfenblut
skvrnitá
VDH/DDC 070 756 LOF2DAL 23 735/3 254

ULRICH de Paradi's Parc
skvrnitá
LOF2DAL 32 016/5 350

TABOU de la Templerie de Gourdole

EDISSE LUNARE di San Filippo