GREAT DANES WEEKEND

GREAT DANES WEEKEND

Klub chovatelů německých dog z.s.

pořádá víkend plný dog

Klubovou výstavu a II.Klubovou výstavu v areálu Šafránkův mlýn

20. a 21. července 2019

uzávěrka 20.06.2019

rohodčí budou zveřejněni již brzy