GLENN v.Himmelkron - Ch.CZ, SR, JCh.SR

Číslo zápisu: 
CMKU/ND/16 647/-02/01/03 VDH/DDC 111 728
Narozen: 
Pátek, 26. Říjen 2001
Pohlaví: 
pes
Barva: 
modrá
GLENN v.Himmelkron - Ch.CZ, SR, JCh.SR

EDDY v.Hünengrab - CIB, Ch.DDC, VDH, Lux
modrá
VDH/DDC 103 403

EDDY v.Hünengrab - CIB, Ch.DDC, VDH, Lux

VALENTIN v.d.Aschenburg - Ch.DDC, VDH
modrá
VDH/DDC 095 093

CALYPSO v.d.Bocksleite
modrá
VDH/DDC 090 240

RATNA of Boxhill Close
NHSB 1520024

BABSY v.Hünengrab
černá
VDH/DDC 095 456

KAI v.Moortalsee
DDR 12977

GISI v.d.Waterkant
DDR 12494

YEANNY v.d.Bocksleite - Ch.DDC
modrá
VDH/DDC 102 594

YEANNY v.d.Bocksleite - Ch.DDC

FLORIAN v.Mendener Berg - CIB, Ch.DDC, VDH
modrá
VDH/DDC 098 650

FLORIAN v.Mendener Berg - CIB, Ch.DDC, VDH

ZYRUS v.d.Schlehhecke
černá do modrých
VDH/DDC 094 069

ZYRUS v.d.Schlehhecke

WILLOWRUN'S BOCOR v.d.Schlehhecke
černá do modrých
AKCSB.WF 978477 VDH/DDC

WILLOWRUN'S BOCOR v.d.Schlehhecke

WENDY v.'t Buitengebeuren
modrá
NHSB 1.328.479

CLAUDIA v.Mendener Berg
VDH/DDC 090 982

OLIVIA v.d.Bocksleite - BJS 93
modrá
VDH/DDC 097 813

OLIVIA v.d.Bocksleite - BJS 93

VALENTIN v.d.Aschenburg - Ch.DDC, VDH
modrá
VDH/DDC 095 093

CALYPSO v.d.Bocksleite
modrá
VDH/DDC 090 240

RATNA of Boxhill Close
NHSB 1520024

EBOLY v.d.Bocksleite
černá do modrých
VDH/DDC 092 643

MONTEGO Cevelob - CIB. GCh.CZ, Ch.CZ modrá 25.05.2005
MJLORD Cevelob modrá 25.05.2005
MIRABEL Cevelob modrá 25.05.2005
MIA Cevelob modrá 25.05.2005
MELODIE Cevelob modrá 25.05.2005
MAYA Cevelob modrá 25.05.2005
MARILYN Cevelob modrá 25.05.2005
MANON Cevelob modrá 25.05.2005
MABEL Cevelob modrá 25.05.2005
EUROPA Dog-Lome modrá 18.03.2005
ESTON Dog-Lome modrá 18.03.2005
ENNIA Dog-Lome modrá 18.03.2005
EMILLY Dog-Lome modrá 18.03.2005
ELIOT Dog-Lome - VCh.CZ, Ch.CZ, Ch.SK, JCh.CZ modrá 18.03.2005
EICK Dog-Lome modrá 18.03.2005
DUFFY Dog-Lome modrá 03.02.2005
DOMINICA Dog-Lome - Ch.PL, JCh.PL modrá 03.02.2005
DOLLAR Dog-Lome modrá 03.02.2005
DOBREY Dog-Lome modrá 03.02.2005
DANN Dog-Lome modrá 03.02.2005
D'MATYLDA Dog-Lome modrá 03.02.2005
ZLATA Hvězdný luh modrá 07.09.2004
ZIRIN Hvězdný luh modrá 07.09.2004
ZIPP Hvězdný luh modrá 07.09.2004
ZENO Hvězdný luh modrá 07.09.2004
ZARA Hvězdný luh modrá 07.09.2004
ZAIKE Hvězdný luh modrá 07.09.2004
ZUMO Dog-Lome modrá 29.06.2004
ZORAN Dog-Lome modrá 29.06.2004
ZOE Dog-Lome modrá 29.06.2004
ZIA Dog-Lome modrá 29.06.2004
ZENNO Dog-Lome modrá 29.06.2004
ZAZA Dog-Lome modrá 29.06.2004
ZARIA Dog-Lome modrá 29.06.2004
ZAREWITSCH Dog-Lome modrá 29.06.2004
ZANA Dog-Lome modrá 29.06.2004
ZACK Dog-Lome modrá 29.06.2004
ARLENA Dog-Lome černá do modrých 29.06.2004
CLOT Robert's dog modrá 19.06.2004
CLAUDIE Robert's dog modrá 19.06.2004
CESAR Robert's dog modrá 19.06.2004
ANDRÉ z Malé Nekmíře modrá 30.05.2004
ALF z Malé Nekmíře modrá 30.05.2004
ALEK z Malé Nekmíře modrá 30.05.2004
ALAN z Malé Nekmíře modrá 30.05.2004
AJKA z Malé Nekmíře modrá 30.05.2004
YODDY Dog-Lome modrá 14.04.2004
YEGOR Dog-Lome modrá 14.04.2004
YARIS Dog-Lome modrá 14.04.2004
YARAN Dog-Lome modrá 14.04.2004
YADWIGA Dog-Lome modrá 14.04.2004
Y-SILKY Dog-Lome modrá 14.04.2004
ARWEEN Daniela Bohemica modrá 27.03.2004
ART Daniela Bohemica modrá 27.03.2004
ARMINA Daniela Bohemica modrá 27.03.2004
ARLETA Daniela Bohemica modrá 27.03.2004
ARGO Daniela Bohemica modrá 27.03.2004
ARCHIBALD Daniela Bohemica modrá 27.03.2004
ADOLPHOS Daniela Bohemica modrá 27.03.2004
XILLIN Dog-Lome černá do modrých 04.02.2004
XENNA Dog-Lome černá do modrých 04.02.2004
XAVIEN Dog-Lome černá do modrých 04.02.2004
XAVERIN Dog-Lome černá do modrých 04.02.2004
WOODY Dog-Lome modrá 04.10.2003
WICKY Dog-Lome modrá 04.10.2003
WENNI Dog-Lome modrá 04.10.2003
WENDY Dog-Lome modrá 04.10.2003
WALLI Dog-Lome modrá 04.10.2003
WALLES Dog-Lome modrá 04.10.2003
WALDA Dog-Lome modrá 04.10.2003
WACC Dog-Lome modrá 04.10.2003
VIKTOR Dog-Lome černá do modrých 02.10.2003
VANITTY Dog-Lome černá do modrých 02.10.2003
VANILLI Dog-Lome černá do modrých 02.10.2003
VAMBY Dog-Lome černá do modrých 02.10.2003
VALERRY Dog-Lome černá do modrých 02.10.2003