Eu.DDC zpráva z komise pro chov a zdraví 2018

Protokol chovatelsko-zdravotní komise Eu DDC 28. a 29. 04.2018 – Frankfurt (Německo)

PŘEKLAD (B. a V. Čelakovský)

Přítomni: Německo - Regina Bachman Francie – Gepard Mignot Irsko – John Walsh, Itálie – Lorenzo Toselli Španělsko – Francisco Vasques Lopes / Jose Luis Martin, Česká Republika – Milan Krinke Švýcarsko – Daniel Depil Host – Neil O´Sullivan – genetik Daniel Depil – 1. sekretář EuDDC Nathalie Monin – 2. sekretář EuDDC Daniel Depil

pozdravil přítomné a informoval o změnách ve vedení klubu v Itálii. Nově je zvolená paní Marisa Archetti.

Dále seznámil přítomné s nedefinovatelnou situací v Rakousku (2 předsedové).

Nový prezident z Belgie oznámil, že pan Jacques Jansen pravděpodobně převezme vedení klubu.

BOD 1.

Prezentace v angličtině – pan O´Suliivan - barvy německých dog. Oan O´Sullivan byl přizván na jednání této komise, neboť patří do týmu, který objevil merle gen a korektně byl následně v roce 1996 uveden článek, kde se uvádí, že může nastat změna merle genu a které geny zde navzájem působí.

O tom se mnoho neví, kromě smrtící kombinace genu H (HH = smrtelný). Následovala malá připomínka o genetice barev (Hh, Mh, hHMM, hHmm, …), kdy se člověk pohybuje již v molekulární rovině.

První studie podala vysvětlení, že „m“ gen je tvořen různými alelami (alela = dědičný základ znaku, jedna z více alternativních forem genu) Geneticky ta nejmenší změna může způsobit různé vnější formy jako například velikost, délku ocasu apod. Stejné geny mohou být téměř nestabilní, právě tak, jako se nechá barevná modifikace stáhnout na jeden gen a následně jej identifikovat. Podle ustupujícího nebo dominantního výrazu stačí malá modifikace, aby se vzhled zvířete podstatně změnil.

Následuje krátká diskuze o genetice barevných rázů (KK, NN, ay, at, D/d …)

Ze závěru prezentace a diskuze vyplývá, že před křížením „merle“ musí být bezpodmínečně proveden genový test.

Jen tak je možné předpovědět přesný výsledek, eventuálně zamezit fatálním následkům. Hledán je vždy jeden referenční gen.

Pokrok genového výzkumu v USA v současné době tak pokročil, že mohou být identifikovány dva geny v souvislosti s Wobler syndromem.

Odpovídající test se připravuje, ale nebude k dispozici dříve než v roce 2019. Genový výzkum rozšířeného jícnu byl zahájen asi před 5 lety. Rovněž zde mohly být identifikovány dva zúčastněné geny. Z tohoto výzkumu bude v roce 2019-2020 uveřejněna zpráva, doložená testy.

Německo dnes provádí tři studie: Univerzita v Kastelu: Genpool německých dog (genpool = souhrn všech genů v jednom živočišném druhu) Univerzita Hannover – rozšířené DCM studie, Univerzita Giessen – Rakovina u německých dog.

 

BOD 2.

Snaha Dánska o rozdělení standardu č. 235. Dánsko jej navrhuje rozdělit tak, že 235 zůstane v Dánsku a nový standard bude zahrnovat dogy, které se předvádí ve Francii, Itálii a Německu a podobají se mastifům.

Kromě toho navrhují vytvořit tzv. černou listinu rozhodčích, kteří dávají těžké, netypické dogy na přední místa výstav. Dánsko by bylo první zemí, která by tento postup praktikovala. Zatím toto nebylo ještě nikdy uplatněno, aby rozhodčí na základě špatného posuzování byl označen a zapsán na „černou listinu“. To je způsob, který nechceme zavádět.

Stále trvá možnost diskuze – lze upřesnit definici společného základu vzhledu dogy, která by sloužila jako předloha. Německo zde udělalo průkopnickou práci. „Příručka pro rozhodčí“ je přepracována a doplněna obrázky. Její nové vydání je k dispozici i v anglickém jazyce. Tento dokument slouží jako pomůcka pro rozhodčí. To, že někteří posuzovatelé tuto příručku přímo před očima prezidentky DDC znehodnotili, je prostě nepatřičné. Německý klub a Eu.DDC budou organizovat 5. a 6. ledna 2019 mezinárodní setkání rozhodčích, jehož se zúčastní Prof. Dr. Friedrich, Horst Kliebenstein a Horst Fischbach. Toto setkání je otevřené rozhodčím specialistům pro německé dogy

Publikace paní M. Gkinala se pokouší původ rasy z hlediska historie umístit do Dánska. Německo však již několikrát dokázalo, že německá doga pochází z Německa. Právě tak zkouší paní M. Gkinala vybudovat celosvětovou zájmovou společnost pro zřízení nového klubu německých dog. V jejím dopise jsou uvedeny zájmové společnosti zemí, které se zúčastnily informační schůzky, nebo jsou již členy této organizace. S ohledem na snahu Dánska, nevěří Německo na nějaký úspěch. Uvnitř Eu.DDC se členové budou vyměňovat. Irsko upřesňuje, že paní M. Gkinala (přesto, že má irskou státní příslušnost) není členkou irského klubu německých dog. Německo poukazuje na článek 5.3. Statutu Eu.DDC, který definuje podrobnosti vyloučení.

Dále Německo potvrzuje, že nepřijímá žádná jednání o rozdělení standardu č. 235. Pro chov jsou třeba různé formy vzhledu ve fenotypu, nežádoucí je však rozvoj extrémů v obou směrech.

 

BOD 3.

Bonitace EuDDC.

Projednání otázky, proč jsou pouštěni německé dogy do chovu psi s ektropiem nebo entropiem? Standard definuje obě deformace jako vylučující z chovu. Na společném používaném bonitačním formuláři jsou obě deformace uváděny s hodnocením 0, což automaticky brání zařazení do chovu.

Jednomyslně bylo stanoveno, že ektropium a entropium jsou pro chov nepřípustné, neboť jsou dědičné, proto uznání chovnosti nepřichází v úvahu. Své rozhodnutí musí bonitační komise na místě správně vysvětlit.

EuDDC - připomínka k rotaci předsednictví. K tomu existují dva aspekty. Jedním je demokracie a druhým je odpovědnost, pokud se vyskytnou problémy při vzájemné spolupráci v EuDDC.

EuDDC není v FCI uznávána, neboť příslušnost v otázkách rasy patří DDC a zástupci EuDDC se ročně mění. Zamýšlený model by měl vypracovat stálý výbor sestávající z Německa (které je předsedající chovatelsko-zdravotní komise), a zvolený prezident daného roku, včetně jednatele a pokladníka. Přítomní jsou vyzváni, aby o tom přemýšleli.

 

BOD 4.

Ve statutu EuDDC je dáno, že všichni posuzovatelé, uvedení v EuDDC seznamu, musí být specialisté a mít školení pro plemeno německé dogy. Teprve pak mohou posuzovat na výstavách EuDDC.

Na seznamech se objevuje množství univerzálních posuzovatelů a to přes každoroční výzvy, aby byly seznamy vyčištěny a aktualizovány. Také v tomto roce bude zveřejněna podobná výzva.

 

BOD 5.

Různé.

Chovatelsko-zdravotní komise bude rozesílat členským státům EuDDC a posuzovatelům dopis, tzv. Newaletter (zpravodaj). Každý zpravodaj se soustředí na jedno téma standardu německé dogy včetně obrázků. Jako první téma budou oči a to s komentářem, který objasní a zdůvodní jak oči posuzovat a hodnotit (V, SG, disq., atd…). Obsah zpravodaje se bude měnit a bude mít velký rozsah. Španělsko žádá překlad Statutu EuDDC do španělštiny. EuDDC 2019 se koná v Irsku. Pan John Walsech oznamuje, že se chystají dvě schůzky posuzovatelů, jedna bude určena posuzovatelům EuDDC, druhá bude svolána společně s americkými posuzovateli.

Bude se hlavně jednat o výměnu názorů na standard, zacházení s ním a cíle posuzování. Francie by si přála změnu standardu: chybějící P1 nahoře (a nebo M3) by neměli být v budoucnu diskvalifikující chybou.

Německo poukazuje na studii, která dokládá, že dědičně chybějící P1 způsobuje zkracování tlamy. Německo dá tuto studii k dispozici. Itálie by chtěla vědět, zda-li jsou v některých členských zemích stanoveny barevné rázy, které mohou být navzájem pářeny a to odlišně od publikací FCI. Ukazuje se přání mnoha zemí, aby bylo povoleno krytí mezi různými barevnými rázy. Pak by měla být podána žádost s odůvodněním a objasněním motivace včetně zdůvodnění chovatele proč uskutečnit daný záměr. Žádost by měla obsahovat výsledek testu barvy, očekávaný výsledek porodu a přínos pro chov. Teprve pak by měl být udělen souhlas. Příští jednání – Švýcarsko – srpen 2018