Členské příspěvky na rok 2021

Členské příspěvky
Stávající členové do 31. 03.                  Kč  550,-
Stávající členové od 01. 04.                  Kč  600,-
Noví členové včetně zápisného              Kč  600,-
Sleva pro členy starší 65ti let                Kč – 100,- z členského příspěvku

bankovní spojení: Komerční banka Plzeň-město, č.ú. 446 30 311/0100