Členská schůze KCHND 2019

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

 

Datum konání     23. 03. 2019    

Zahájení             10.00

Místo konání       hotel KLADNO

                       náměstí Sítná 3113, Kročehlavy

 

PROGRAM:                 

 

- zahájení a volba komise – mandátové a návrhové

- vyhlášení nejstarší dogy v roce 2018

- zpráva o činnosti klubu za rok 2018a plán na rok 2019

- zprávy jednotlivých poradců  a ústředního poradce chovu

- zpráva o hospodaření 2018 návrh rozpočtu na rok 2019

- zpráva kontrolní komise

- informace z

            kolegia rozhodčích

            o akci „doga v nouzi“

            z výcviku

- předání pohárů šampionům

- diskuse a závěr

 

Všechny členy klubu a přátele německých dog 

zve k účasti výbor.

 

 

Na členské schůzi  budou poháry oceněny německé dogy, které získaly v uplynulé výstavní sezoně šampionáty: interšampion, šampion ČMKU a veterán šampion.

Potvrzení šampionátu zasílejte na adresu: Renata DAŇHOVÁ, Hybešova 117,   278 01 Kralupy n.Vltavou, 

e-mail: dogy@fromminitz.cz

 

Vyhlášena bude také nejstarší německá doga.

Přihlášky přijímá  pan Milan KRINKE, Pode Dvory 33, 323 00 Plzeň, e-mail: milan.krinke@centrum.cz.

Nutné zaslat kopii průkazu původu, adresu a telefon majitele.

 

Termín dodání podkladů je do 28. 2. 2019.