CACIB Tulln - A 26. 10. 2015 rozhodčí Kotik Wanda - PL, Sudeikeine Dainora - Ltv

Feny

třída otevřená

EDITA v.Hollenstein V1 CACA CACIB BOS

Feny

mezitřída

Psi

třída otevřená

KING Dogen-Sport V1 CACA res.CACIB