CAC Ostrava - CZ 14. 04. 2013 rozhodčí Adlt Vladimír - CZ

Feny

třída mladých

mezitřída

třída otevřená

třída vítězů

W-XENA od Řeky Ondřejnice - CIB, Ch.SK, H, CZ V1 CAC CAC-CMKU Národní vítěz CZ 2013

třída veteránů

Psi

třída otevřená

CARLO Dolanský dvůr - GCh.SK, CZ, Ch.SK, CZ V1 CAC CAC-CMKU Národní vítěz CZ 2013 BOB

Psi

třída otevřená

Feny

třída otevřená

třída vítězů

AISHA BEAUTY Eduvera - CIB, GCh.CZ,Ch.SK, CZ, JCh.CZ V1 CAC CAC-CMKU Národní vítěz CZ 2013 BOB