CAC Mladá Boleslav - CZ 19. 07. 2016 rozhodčí Václavík Miroslav - CZ

Psi

třída štěňat

třída mladých

mezitřída

třída otevřená

třída vítězů

Feny

třída otevřená

SAKURA Apollo Dog - Ch.CZ V1 CAC CAC-CMKU Národní vítěz BOB

třída veteránů

Feny

Psi

třída mladých

CHESTER Bystřická de Oran vyloučen z posuzování

třída vítězů

Feny

Psi

třída mladých

DYK Cheri-Cheri V1 CAJC BOJ

mezitřída

Feny

třída mladých