CAC Mladá Boleslav - CZ 14. 07. 2019 rozhodčí Václavík Miroslav - CZ

Psi

třída dorostu

třída mladých

třída otevřená

Feny

třída dorostu

mezitřída

třída otevřená

Feny

mezitřída

třída otevřená

XI Claudia Bohemica - Ch.CMKU, CZ, V1 CAC CAC-CMKU Národní vítěz CZ 2019 BOB

Feny

třída mladých

třída vítězů

FIDORKA Vlčetínská samota - GCh.CZ, Ch.CZ, JCh.CZ V1 CAC CAC-CMKU Národní vítěz CZ 2019 BOB

Psi

třída dorostu

třída mladých

třída otevřená