BONITACE – MIMOŘÁDNÉ OBDOBÍ

BONITACE – MIMOŘÁDNÉ OBDOBÍ

Platnost dnem zveřejnění - ukončena platnost k 31.05.2021

Platnost pro mimořádný posudek od uvedených rozhodčích končí dne 11.06.2021

 

 

Rozhodnutí výboru KCHND z.s. a chovatelského kolegia k bonitacím jedinců, kteří nesplňují řádem předepsanou výstavu pro účast na bonitaci.

Mimořádná bonitace je umožněna též jedincům, kteří nemají splněnou požadovanou výstavu za stejných podmínek, jak je uvedeno  BONITACE – NOUZOVÝ STAV viz. web. stránky klubu.

Tito jedinci navíc musí splňovat věk 24 měsíců, musí si zajistit u některého z níže uvedených rozhodčích posudek jedince se zadáním známky.

Formulář pro posudek je ke stažení na klubových stránkách.

Posudek musí obsahovat jméno jedince, datum narození, číslo zápisu, (pokud možno číslo čipu), jméno majitele, popis jedince, zadanou známku, razítko a podpis rozhodčího.

Po ukončení nouzového stavu bude možné požádat klasicky o mimořádnou bonitaci, dle našich řádů – tříčlenná bonitační komise, kterou určí hlavní poradce chovu.

V případě, že vládní nařízení umožní pořádat běžnou bonitaci, bude pro jedince, kteří nemají splněnou požadovanou výstavu, stále platit požadovaný posudek od uvedených rozhodčích do doby konání výstav.

Rozhodčí u kterých je možné si domluvit posudek: MUDr. Jan Čelakovský

                                                                                            MVDr. Milan Štourač

                                                                                            Martina Kučerová

                                                                                             Karel Klobása

 

                                        

Miroslav Václavík

Předseda KCHND z.s.