Bendův Memoriál

BENDŮV MEMORIÁL
PROPOZICE ZÁVODU
 
TERMÍN AKCE: 26.9.2020
MÍSTO KONÁNÍ: KK Zbraslav, Újezd u Rosic
 
ČASOVÝ PROGRAM: 7:00 zápis
8:00 zahájení závodu
 
STARTOVNÉ : 350,- Kč nečlen 250,- Kč člen KCHND
 
úhrada předem převodem na účet číslo :
446 30 311/0100
k platbě uvádějte své jméno a specifický symbol 0108
 
Pro startující je připraveno po celý den občerstvení.
 
ZÁVODÍ SE DLE: NZŘ
 
ROZHODČÍ: Jiří Hammer
 
FIGURANT: Martin Hudeček
 
VEDOUCÍ ZÁVODU: Edita Uhříková
 
ZODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKTNÍ OSOBA: Hana Dědičová
 
POŘADATEL: KCHND SOUTĚŽNÍ KATEGORIE: ZZO – bez speciálních cviků 
ZM
ZVV1
ZVV2 – bez kladiny vysoké
 
Tréninková třída 1, od 3 do 7 měsíců.
 
Cviky tréninkové třídy 1: ovladatelnost na vodítku, přivolání, polohy sedni-lehni, odložení.
 
Tréninková třída 2, od 8 do 12 měsíců.
Cviky tréninkové třídy 2: ovladatelnost na vodítku, přivolání, polohy sedni-lehni- vstaň, aport volný – libovolný předmět psovoda, odložení.
 
Tréninková třída 3: nad 12 měsíců.
 
Cviky tréninkové třídy 3: ovladatelnost na vodítku, přivolání, obraty, polohy sedni-lehni- vstaň, aport volný – libovolný předmět psovoda, odložení.
V tréninkové třídě se hodnotí provedení cviku, je povoleno provedení a odměňování dopomocí pamlsku, předmětu.
 
SPECIÁLNÍ CENY KLUBU:
Vyhlášení celkového vítěze závodu. U nejvyšší kategorie, při dosažení nejvyššího bodového hodnocení, min. pro složení zkoušky. Vyhlášení pouze u třísložkové zkoušky.
 
Vyhlášení nejlepší stopa – poslušnost – obrana . U nejvyšší kategorie, vybraný oddíl, při dosažení nejvyššího bodového hodnocení, bez ohledu na počet bodů v ostatních oddílech v té dané zkoušce.
 
PODMÍNKY ÚČASTI: - Pro německé dogy s PP.
- Základní výstroj psa: hladký řetízkový obojek – kovový, na obou koncích zakončený navařeným kovovým kroužkem, který není nastaven na stahování.
– Včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky s potvrzením o platbě startovného a kopií členské průkazky KCHND.
– V případě neúčasti se startovné nevrací.
– Plnit příkazy rozhodčího a pořadatelů.
– Háravé feny hlásit pořadateli před zahájením závodu.
– Předložit očkovací průkaz s platným očkováním.
– Dle zákona č. 77/2004 Sb. platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech sportovních a veřejných akcích.
– Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
– Při rovnosti bodů je na rozhodnutí rozhodčího, dle čeho bude rozhodovat. (aport, přivolání, obrana, los).
– Pes nesmí startovat v nižší kategorii než má složenou zkoušku.
– Vyplněné přihlášky zasílejte na: hanka.dedicova@gmail.com
 
Cena ubytování a stravy: - 250,- Kč/osoba-noc, 50,- Kč/ pes-noc, 250,- Kč/ plná penze - den
 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO 10.9.2020 !!!!
 
PO UZÁVĚRCE VÝŠE STARTOVNÉHO 450,- KČ.
NA MÍSTĚ V DEN KONÁNÍ AKCE SE NENÍ MOŽNÉ PŘIHLÁSIT.
 
Všechny Vás srdečně zve Klub chovatelů německých dog.