BASRA v.Dorndiel

Číslo zápisu: 
VDH/DDC 101 646
Narozen: 
Pátek, 21. Duben 1995
Pohlaví: 
fena
Barva: 
černá

FAVORIT v.Goldenen Grund

ANDORRA v.Hause Kamitz
černá
VDH/DDC 097 179

BLACKLORD v.d.Rosshalde
černá
VDH/DDC 093 202

EFENDI v.Schloss Laupheim
skvrnitá
VDH/DDC 083 179

EFENDI v.Schloss Laupheim

ARI v.Albblick
VDH/DDC 077 652

VALETTA v.Doggenadel
skvrnitá
VDH/DDC 076 650

INKA v. Schwarzen Ort
VDH/DDC 082 547

ZARINA v.Maverick
skvrnitá
VDH/DDC 094 538

ARTHOS v.Hirschfeld
skvrnitá
VDH/DDC 092 099

ROBERT v.Maverick
skvrnitá
VDH/DDC 088 551

ROBERT v.Maverick

PETRA v.Maverick
černá
VDH/DDC 086 950

WILMA v.Maverick
skvrnitá
VDH/DDC 092 378

SIMON v.Maverick
skvrnitá
VDH/DDC 089 040

SIMON v.Maverick

TINA v.Maverick
skvrnitá
VDH/DDC 089 791

HOPE v.Dorndiel černá 05.04.1998
HATTRIK v.Dorndiel černá 05.04.1998