90ti leté výročí našeho spolku – KCHND

Vladimír  ADLT

předneseno na členské schůzi dne 23. 03. 2019 – Kladno

 

            Z dochovaných dopisů a výpovědi pamětníků si s nostalgií uvědomujeme dlouhou historii našeho klubu. Dne 30. června 1929 byl ustaven na valné hromadě v Praze, v salonku restaurace 2. třídy na Masarykově nádraží Československý klub chovatelů dog. Přítomní pánové zvolili předsedu pana Kamberského a správce plemenné knihy pana Hejlíka. Čestným členem se stal pan Ing. Egide.

Začala dlouhá cesta k dnešnímu vzhledu ušlechtilé německé dogy s ustálenými zásadami jednotlivých barevných rázů. Našly se a jsou uloženy chovné knihy z roku 1888 a o 25 let pozdější z roku 1913.

Následující garnituru funkcionářů již známe z našich zpravodajů a rozhovorů s bývalými osobnostmi. Byli to například Karel Měchurka, Ing. Findejs, Milíš Hruška, Miloslav Sýkora, Jana Vicherková a následně Ladislav Langmajer, Josef Hodan,

Ing. Pavel  Váňa a Petr  Němec. Všechna uvedená, ale i nevyslovená jména pokračovatelů, zavazují k zodpovědnému přístupu k činnosti našeho spolku, který je stále doplňován novými tvářemi.

Oslavme letošní 90. rok trvání našeho klubu a chystanou jubilejní 50. klubovou výstavu hlavně nadšením, obětavostí a sportovním přÍstupem. Bude jen na nás, aby nám „dogy za sešly“.

 

Tak znělo heslo dlouholetého předsedy klubu, vynikajícího chovatele a člověka  Ladislava Langmajera – „… AŤ NÁM DOGY JDOU…“