Vytištěný text ze serveru Německá-doga.cz


Autor: Renata Daňhová
Rubrika: Klub - zápisy
Vydáno: 2018-06-12 07:01:20

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KCHND

Přečtěte si záis z členské schůze ...

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KCHND

Hálův mlýn  – 31. 03. 2018

Dle prezenční listiny přítomno  47 členů klubu 

Omluveni:  p.Čelakovská, Krinke, Neumannová

 

I.  Zahájení a volba komisí

Jednání zahájil  předseda klubu Miroslav Václavík, přivítal všechny přítomné.

Navržena návrhová komise ve složení mgr Marie Vaňková,,  Miroslav Šercl  a Martina Kučerová, 

 

II. Přednáška

Pro nemoc přednášející p.Literové Terezy byla zrušena.

 

III. Ocenění chovatelské práce

Výbor předal certifikát za přínos v chovu německé dogy

p.Fedinad Rezek – chovatelská stanice Miréz Bohemia.

 

IV. Vyhlášení  nejstarší dogy

Tímto úkolem byl pověřen Milan Krinke.Přednesla p.Mračková. Přihlásily se tyto  německé dogy:

·         CALIBER z Modrého ráje

·         EMILLY Bohemia Abrus

·         DAISY Apollo dog

·         CLEMENTINA z Bašteckého dvora

·         CHAPMAN from Minitz

·         BEDŘIŠKA von Mraque

NEJSTARŠÍ PŘIHLÁŠENOU DOGOU BYLA A POHÁR OBDRŽEL

Caliber z Modrého ráje

Nar.27.3.2007

Otec : Greenvile Little Fairy  matka : Bára z Modrého ráje

Chov. Lucie Kutálková       maj.Petra Bahníková

Přejeme hodně zdraví

 

V. Zpráva předsedy klubu

Miroslav Václavík zhodnotil činnost klubu za uplynulý rok 2017 a seznámil přítomné s plánem na rok 2018.

Celá zpráva bude zveřejněna ve zpravodaji 1/2018.

 

VI. Zprávy poradců a hlavního poradce chovu

Zprávy v plném znění budou zveřejněny ve zpravodaji KCHND 1/2018.

 

VII. Hodnocení klubové výstavy

Provedl ředitel výstavy Pavel Hofírek. Výstava proběhla v Hradci nad Moravicí za účasti 180 německých dog. Pavel Hofírek poděkoval všem, kteří se zúčastnili a výstavnímu výboru za bezchybnou přípravu.

Seznámil přítomné s přípravou letošní klubové výstavy, která se uskuteční v krásném prostředí jižní Moravy,

dne 18. 08. 2017, v rekreační středisku  Hálův mlýn, 664 71 Lažánky . Zároveň vyzval přítomné k účasti a ke  spolupráci při přípravě této významné akce.

 

VIII. Zpráva o hospodaření klubu v roce 2017  a rozpočet na rok 2018

Zprávu o hospodaření za uplynulý rok- přednesla ekonomka klubu Jitka Krsová a bude ve zpravodaji 1/2018 v plném znění.

Návrh rozpočtu na rok 2018  (v tisící Kč):

členské příspěvky                                                              90                                      

zpravodaj                                                                                                               -  4

webové stránky                                                                                                       - 60

poháry                                                                                                                    - 15

vrhy                                                                                   26                                  -2    

bonitace                                                                             40                                 - 40

klubová výstava                                                                 180                              -  180

speciální výstava memoriál V. Krse                                          5

II. klubová výstava                                                                5                                  

výcvikové akce                                                                    10                                -  12

věcná režie                                                                                                              -  15

ČMKU                                                                                   10                                 - 2           

Eu DDC                                                                                                                    - 16

celkem                                                                                 366                               -366

Návrh rozpočtu nebyl připomínkován a byl jednohlasně schválen.

 

IX. Zpráva kontrolní komise

Omluvena  MVDr. Dana Neumanová- zprávu přednesla p.Daňhová, bude zveřejněna ve zpravodaji 1/2018.

 

X. Zpráva výcvikového kolegia

Zveřejněna ve zpravodaji 1/2018 v plném znění tak, jak byla přednesena p.Václavíkem za omluvenou ing. Petru Landovou.

 

XI. Zpráva předsedy kolegia rozhodčích

Bude zveřejněna ve zpravodaji 1/2018 v plném znění.

 

XII. Předání pohárů šampionům

Přehled oceněných jedinců uveden ve zpravodaji 1/2018 a na webových stránkách klubu.

Děkujeme za sponzorování pohárů členů klubu.

 

XIII.  Diskuse a závěr

-p.Šercl  -dotaz,zda můžou být použity fotky z bonitací na profil daného jedince – není námitek.

-p.Černá – přebírá administraci týkající se předávání pohárů šampionů – info p.Daňhová

- dotaz na opětovné vydání příručky ND pro nové členy KCHND – výbor se bude zabývat na jednání

-výcvik – výbor vyzývá členskou základnu, aby předložila návrh + propozice, zda vyhlašovat pracovního psa , šampiona práce

Bylo předneseno usnesení členské schůze a provedeno hlasování.

 všichni  hlasovali pro uvedené znění závěrečného usnesení členské schůze.

Závěrečné slovo přednesl pan Vladimír Adlt.

Zapsala: J.Krsová


Vytištěno: 2018-10-20 19:59:34
URL textu: http://www.nemecka-doga.cz/index.phtml?page=text&id=870