Vytištěný text ze serveru Německá-doga.cz


Autor: Renata Daňhová
Rubrika: Klub - zápisy
Vydáno: 2018-06-12 06:57:36

Zápis z jednání výboru klubu – 10. 03. 2018 – Mladá Boleslav

Přečtěte si zápis z jednání výboru klubu ...

Zápis z jednání výboru klubu – 10. 03. 2018 – Mladá Boleslav

 

Přítomni: Miroslav Václavík, Milan Krinke, Jitka Krsová, Pavel Hofírek

Výcvik -Radka Suchomelová,Klára

Výstavy- Těšínská Andrea

Omluveni: Božena Čelakovská

Za KK: Renata Daňhová, Helena Kovalová

 

1/kontrola zápisu

-      Příprava klubové výstavy probíhá, prohlédnutí areálu při členské schůzi.

-      Rozdělení rozhodčí dle propozic KV

-      Výstavy- Memoriál V.Krse – upoutávka na fcb v provozu, poháry objednány

 

2/výcvik

- p.Suchomelová předkládá návrh propozic. Jarní závod v přípravě – garantem p.Suchomelová. Propozice vydány. Předložen rozpočet –  odsouhlaseno.  Srpen – tábor – p.Dědičová předloží propozice, poté se přihlédne k pořádání Bendova memoriálu.Dikutovali p.Pata-člen KCHND, p.Krinke, p.Václavík – Klub je garant těchto akcí, nutno pod hlavičkou klubu.

3/web

-      Nové verze -1.návrh p.Sedláček x 2.návrh p.Smejkal….návrhy rozešlou  ke shlédnutí výboru, popíší funcionalitu stránek

4/různé

Příprava členské schůze

 

Zapsala Krsová Jitka


Vytištěno: 2018-10-20 19:50:22
URL textu: http://www.nemecka-doga.cz/index.phtml?page=text&id=869