Vytištěný text ze serveru Německá-doga.cz


Autor: Renata Daňhová
Rubrika: Klub - dokumenty
Vydáno: 2017-09-15 00:00:00

Zápis na klubové stránky

Pravidla pro zapisování údajů a článků na klubový web KCHND ...

Na klubové stránky bude zapisováno:

- Činnost klubu, zprávy z výcviku, aktuality, jednotlivé oznámení – v plném rozsahu jako dosud

- Plemenná kniha – v plném rozsahu od p.Pečené

- Vrhy, krytí – v plném rozsahu jako dosud (jednotliví chovatelé členové klubu, popřípadě nečlenové mající smlouvu s klubem)

- Bonitace – v plném rozsahu jako dosud (jednatel)

- Zkoušky – zapsání na základě předložené kopie o splnění (členové klubu)

- Šampionáty – v plném rozsahu po předložení kopie diplomu  za jméno psa, a do seznamů pouze CZ, SK, A, D, PL a Junior šampion jen CZ  pro členy  klubu.

- Výstavy pouze se zadáním titulu CAC – po titul BOB včetně pro všechny, pro členy klubu u závěrečných soutěží titul JBIS,  BOG, BOD, BIS a u jednotlivých titulů i zadané pořadí.

- Zápis výstav pouze českých a slovenských jedinců, popřípadě jedinců zahraničních, kteří nějak zasáhli do chovu, a to při minimální účasti 5 zvířat (z CZ, SK) na výstavě a pouze z okolních států (CZ, SK, A, D, PL). Jiné výstavy ne.

 

o    Zápis zahraničního jedince do databáze:

o    V případě krycího psa – rodokmen do 3. generace, kopii  PP dodá chovatel ( v případě nedodání kopie rodokmenu nebude pes přidán.)

o    V případě dovezeného jedince (pes nebo fena) – rodokmen do 3. generace, kopii PP dodá buď majitel nebo p.Pečená při zápisu do plemenné knihy ČR.

o    Pokud se rodokmen nevygeneruje automaticky z databáze.

- Zápis chovatelské stanice – zároveň s 1. vrhem nebo krytím (člen klubu).

- Vkládání fotografií  na kartu psa – až po 18. měsíci věku (bonitační věk) a ve výstavním postoji. 

- Zápis majitele psa – člen klubu.

- Žádné doplňování z jiných webových stránek automaticky k jednotlivým zvířatům.

Schváleno 15.11.2014 na výborové schůzi KCHND v Ml.Boleslavi.


Vytištěno: 2018-10-18 13:34:42
URL textu: http://www.nemecka-doga.cz/index.phtml?page=text&id=726