Vytištěný text ze serveru Německá-doga.cz


Autor: Renata Daňhová
Rubrika: Klub - zápisy
Vydáno: 2009-06-04 06:51:39

Zpráva předsedy klubu

Vážení přátelé, milí hosté, dovolte mi, abych Vás jménem celého výboru přivítal na členské schůzi zde, v Mirošovicích.

ZPRÁVA PŘEDSEDY KLUBU p. Miroslava VÁCLAVÍKA

Vážení přátelé, milí hosté, dovolte mi,  abych Vás jménem celého výboru přivítal na členské schůzi zde, v Mirošovicích.
Scházíme se v tomto období, abychom zhodnotili uplynulý rok 2008 a vytyčili si plán, jak dále v roce 2009, který bude pro nás rokem náročným díky akcím, které náš čekají.
Za minulý rok se výbor klubu a chovatelské kolegium sešel celkem 5x, kolegium rozhodčí se schází tradičně v lednu, členské schůze se konaly dvě. Jarní schůze, která byla volební, proběhla zde v Mirošovicích a podzimní na Moravě v Šiklově mlýně.
Klub uspořádal tradičně 4 bonitace, první a poslední v Mladé Boleslavi, po jedné v Brně a Kladrubech nad Labem.
Též již tradičně pořádáme dvě klubové výstavy, ta, na které se zadává titul Klubový vítěz se konala v Blatech u Jičína a druhá klubová výstava se zadáváním titulu CAC se konala opět při mezinárodní výstavě v Českých Budějovicích.
Při Pojizerské výstavě na jaře v Mladé Boleslavi jsme pořádali naší speciální výstavu německých dog, která si již našla své stálé místo ve výstavním kalendáři.
Výcvikové kolegium pořádalo taktéž spoustu akcí, o které se s Vámi jistě podělí ve své zprávě předseda výcvikového kolegia.
Zpravodaj našeho klubu jste obdrželi 4x a myslím si, že slouží k plné spokojenosti nás všech a stejně tak i naše webové stránky splňují svůj účel velice dobře. Je pouze malý počet těch, kteří svůj vzácný volný čas věnují této zpravodajské službě, a za to jim patří dík.  Redakční rada jistě ráda přivítá každý podnět ke zdokonalení této služby.
Dnes budou vyhlášeny výsledky vystavovatelské soutěže, bude vyhlášena nejstarší žijící doga, též budou vyhlášeni jedinci, kteří získali šampionáty. Všem oceněným patří velké blahopřání a poděkování za prezentaci našeho plemene.
Již za tři týdny se sjedeme v Mladé Boleslavi na naší první velké akci, kterou je speciální výstava německých dog – Memoriál Václava Krse. Věřím, že bude poctěn velkou účastí.
Již delší dobu připravujeme naši vrcholnou akci, kterou jsme pověřeni.  
Jedná se o výstavu EuDDC. Při této akci bude zasedat chovatelská komise, bude probíhat školení rozhodčích, které povede MVDr. Milan Štourač, který bude zároveň hlavním rozhodčím při zmiňované výstavě EuDDC a při klubové výstavě. Proběhne zasedání delegátů, které bude řídit místopředseda klubu Milan Krinke. Musíme si dát  opravdu záležet, jelikož tato ojedinělá akce je ve spojitosti s naší 40.  
klubovou výstavou, se 30 lety trvání Eu.DDC a s 80. výročím založení klubu německých dog. Samozřejmě, že již dnes chci poděkovat řediteli výstavy Petru  Němcovi a celému jeho týmu za práci na přípravách těchto výstav. V plánu též zůstává již tradiční II. klubová výstava v Českých Budějovicích. Bonitace jsou opět v plánu čtyři, taktéž schůze chovatelského kolegia, výboru klubu, akce výcvikového kolegia a bude uspořádáno setkání rozhodčích.
Dnes budeme schvalovat upravený organizační řád, zápisní řád našeho klubu a ceník. Tyto úpravy pro nás převážně vyžadují nadřízené orgány.  
Musím připomenout, zvláště funkcionářům klubu, že od 01. 04. 2009   
zajišťujeme servis i pro nečleny KCHND.
Než předám slovo dalším, stalo se již zvykem, že z našeho setkání posíláme zdravici našim čestným členům, kteří se nemohou zúčastnit této schůze osobně. Proto si myslím, že i letos tyto naše čestné členy
  za Vás všechny přítomné srdečně zdravím a přeji jim hlavně hodně zdraví a určitě se všichni těšíme na setkání s nimi na některé z nadcházejících akcí.
Pro dnešní den si přeji osobně, a jistě si to přejete  Vy, aby dnešek byl  příjemný a plný důstojného jednání. Všem přeji  mnoho úspěchů pro rok 2009. Děkuji za pozornost.
Vytištěno: 2018-10-20 19:31:54
URL textu: http://www.nemecka-doga.cz/index.phtml?page=text&id=396