Vytištěný text ze serveru Německá-doga.cz


Autor: David Špinar
Rubrika: Klub - zápisy
Vydáno: 2003-12-03 16:58:09

Členská schůze 29.11.2003 - zápis a usnesení

V sobotu 29. listopadu se v Kuřimi u Brna konala pravidelná členská schůze Klubu chovatelů německých dog. Přečtěte si zápis a usnesení z této schůze.

Zápis ze schůze

Přítomno: 64 členů a 18 hostů.

1. Zahájení a volba mandátové komise.

2. Hodnocení činnosti KCHND p.Hodanem.

3. Hodnocení výcvikové činnosti.

4. Hodnocení klubové výstavy pí.Tůmová.

5.Informace o rozpočtu 2003 a návrh rozpočtu na rok 2004.

6. Vystavovatelská soutěž.

7. Předávání pohárů šampionům a interšampionům.

8. Návrh na evidenci dat úmrtí u ND.

9. Diskuse.

Usnesení

Členská schůze bere na vědomí:

schvaluje:

Usnesení bylo přijato všemi hlasy.


Vytištěno: 2018-10-20 19:15:27
URL textu: http://www.nemecka-doga.cz/index.phtml?page=text&id=149