Vytištěný text ze serveru Německá-doga.cz


Autor: Lenka Nitschová
Rubrika: Klub - zápisy
Vydáno: 2003-06-12 13:04:50

Jednání výboru 24.5.2003 - zápis

V den bonitací, 24. května 2003 se v Přešticích konala další schůze výboru KCHND. Přinášíme vám z něj zápis, který sepsala Božena Čelakovská.

Přítomni: pp. Čelakovská, Hodan, Krsová, Langmajer, ing. Nitschová, Tůmová, Václavík

Omluveni: p. Přibil

I. Kontrola zápisu z minulého jednání

Do zpravodaje 2/03 vložit krycí list - zodpovídá J.Krsová

Ostatní úkoly splněny nebo budou projednány jako samostatný bod.

II. Klubová výstava

III. Zpravodaj

IV. Problematika posuzování na výstavách

Nesrovnalosti v zadávání titulů na speciální výstavě v Mladé Boleslavi a na mezinárodní výstavě v Brně budou projednány na příštím jednání chovatelského kolegia. Pozvání rozhodčím zajistí p. Čelakovská

V. Jarní závod

Ing. Nitschová podává zprávu - 7 závodících, dobrá prezentace. Stručná informace bude zveřejněna ve zpravodaji 2/03.

VI. Různé


Vytištěno: 2018-09-24 16:06:44
URL textu: http://www.nemecka-doga.cz/index.phtml?page=text&id=109