Vládní novela (parlamentní tisk č. 212) je nyní ve stádiu obecné rozpravy ve druhém čtení. Pravděpodobně však bude schválena v daném znění.

V bodě 16 se k současnému paragrafu 4 přidává nový pragraf 4a, který zní:
Za propagaci týrání se považuje zejména vystavování, jiné demonstrace nebo předvádění zvířete, na kterém byl proveden zákrok uvedený v § 4 odst. 1 písm. g) na veřejném vystoupení nebo svodu zvířat, zveřejnění popisu nebo vyobrazení, které navádí k postupům, praktikám chovu nebo výcviku, úpravám vzhledu zvířete a zásahům do jeho zdravotního stavu spojeného s týráním zvířete podle tohoto zákona pokud v doprovodné informaci není uvedeno, nebo to jinak nevyplývá, že se jedná o činnosti zakázané tímto zákonem.".

Oním týráním, které cituje předchozí odstavec se podle paragrafu 4 odst. 1 pism. g) míní také kupírování uší a ocasů, a to i legálně provedených před 29. květnem 1992.

Zajímavým faktem je i to, že zákon zakazuje nejen vystavování, ale i prezentaci zvířat na "svodech". Domnívám se, že toto pravidlo se musí aplikovat i na bonitace, což by znamenalo, že by již nemohlo dojít k uchovnění kupírovaných psů.

Bude-li tato novela schválena, nebudou tak majitelé kupírovaných psů moci svá zvířata v Česku vystavovat ani bonitovat.