Kategorie ZOP
1. Zuzana Jakešová - Dag Fanny
2.- 3. Ivana Bartoňová - Orfeus Uttis
2.- 3. Pavel Šešulka - Berenika Havraní pírko
4. František Joura - Amanda Falko Moravia
5. Kateřina Kostečková - Abel von Wiederholz

Kategorie ZM
1. Renata Hálová - Ačita ze Židovské čtvrti
2. Jaroslav Hlaváček - Cindy z Josefovských bud

Kategorie ZV 1
1. Miloslav Janoušek - Ajka Markos
2. Ludvík Čech - Ariel Bessi z lesa