KCHND

Vás srdečně zve na sportovní a socializační víkend pro začátečníky i pokročilé

15.-17.6. 2018 v kynologickém areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna

program: 
- motivace psa (pracujeme vždy za odměnu)
- základní poslušnost a správná povelová technika
- správná chůze na vodítku, chování ve skupině psů a osob
- příprava na výstavy
- socializace
- obrany 
- praktický trénink se psem bude individuálně přizpůsoben


 Cena za víkend: 1000,- Kč/pes nečlen KCHND
                               800,- Kč/pes člen KCHND (členství je nutné doložit)


                         ubytován dospělý: 255 Kč/osoba/noc

                            do 8 let: zdarma

                            8-15 let: 30,-Kč
                pes v pokoji:         120 Kč/pes/noc - nutné vlastní povlečení
                pes v kotci:             35 Kč/ pes/noc

 

Lektor: Tomáš Tobolík


Akce je určena pro psy s průkazem původu
Místo bude rezervováno po uhrazení zálohy - cena výcviku.

Záloha je nevratná, slouží k pokrytí nákladů spojených s rezervací ubytování  lektora !!!

 

Vyplněnou přihlášku  zasílejte na email: suchomelova.r@seznam.cz

 PŘIHLÁŠKA

 

 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:

Psi musí být klinicky zdrávi, musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 pís. b zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet. zákona). Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís.f veterinárního zákona a to již od věku 4 měsíců. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

 

Nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima.

(Dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v pl. znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004).

 

 

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, ani za úhyn nebo ztrátu psa