Chtěla bych Vás seznámit s hospodařením za rok 2017.

- Za členské příspěvky bylo celkem vybráno  85 600,- Kč. Vydání bylo drobné za poštovné.

- zpravodaj- Bylo jen drobné vydání 3 000,- Kč za grafiku.

- Za poháry  byly výdaje 14 946,-Kč, sponzoři přispěli 1300,-…tímto jim velice děkuji.

- příjmem jsou zapsané vrhy , obdrželi jsme celkem  25 800,- Kč, výdaje byly 2 400,-Kč

- Při bonitacích jsme obdrželi celkem 40 000,-Kč , výdaje  57 054,-Kč

- výcvikové akce byly v malé ztrátě 3 480,-Kč.

- doga v nouzi – v loňském roce nebyla poskytnuta dotace na žádného jedince německé dogy. Pokud se nějaký dogouš  dostane do problémů, ihned se zadávají inzerce na stránky KCHND či na sociální sítě a s Vaší pomoci  vše  probíhá výborně. Zatím se podařilo vždy najít jedincům nové majitele. Tímto děkuji.

- věcná režie – provozní náklady byly 22056,50 Kč

- EUDDC  náklady – 5400,- Kč  - 516,-Eur

- cestovné za školení rozhodčích + výbor bylo vyplaceno v částce 20 840,-Kč

- naše speciální výstava Memoriál  V.Krse , na které nemáme žádné výdaje , nám přispěla do pokladny částkou 9 500,- a  II.klubová výstava v Českých Budějovicích částkou 4 864,-Kč. Děkuji sponzorům fi Abrus pohár + členové klubu.

- Klubová výstava  v roce 2017 byla v menší ztrátě 11 934,-Kč …Velký dík patří všem sponzorům  naší prioritní klubové akce, také díky ze stran řadových členů , kteří ochotně přispěli jak finančně tak různými dary na klubovou výstavu.

- ČMKU..další  finanční injekce z ČMKU přišla v částce 10320,-, výdaje byly pouze 2219,-

Klub do roku 2018 nakročuje s částkou 259 299,- Kč.

Troufám si říci, že klub hospodaří velice dobře, v nadcházející době musíme počítat s většími náklady na nové webové stránky, což je zahrnuto v rozpočtu na rok 2018.

 přeji krásný, zdravý  a šťastný nový rok 2018 všem i vašim čtyřnohým přátelům

děkuji Jitka Krsová