Zápis z jednání výboru klubu

27. 1. 2018 – Přeštice

 

Přítomni: Miroslav Václavík, Milan Krinke, Jitka Krsová,

   Božena Čelakovská,

Omluveni: Landová Petra

Výstavy : Hofírek Pavel, Těšínská Andrea

 

Za RK: Renata Daňhová, Helena Kovalová

 

1/  kontrola zápisu

Členská schůze- 31.3.změna místa jednání -  Rekreační středisko  Hálův mlýn, 664 71 Lažánky – na web zajistí p.Daňhová.  Předávání pohárů šampioni + nejstarší doga – připravováno

2/klubová výstava 2018

-      jmenován výstavní výbor…Hofírek, Cardová, Krsová. termín 18.8. Hálův mlýn. Ubytování 150 míst v budovách, se psy v chatkách. Hudba předběžně zajištěna. Žádný poplatek za pronájem areálu, parkování - výběr klubem, možnost stanování. Rezervace pokojů zajištěna (rozhodčí, zapisovatelé, pracovníci v kruzích,..) Objednávku do areálu zašle p.Hofírek. Domluvena 3 výdejní místa pro občerstvení návštěvníků výstavy.

-      Sponzoři se zajištují. čeští rozhodčí si zajistí zapisovatelé do kruhu.

-      Propozice zajistí p.Daňhová

Rozhodčí KV

Hlavní rozhodčí M.Krinke + defilé

Černí – p.Adlt ,  skvrnití – p.Václavík, žlutí + žíhaní p.Abad , modří – p.Neugel

3/výstavy

p.Těšínská – přítomna na jednání - nabízí pomoc při pořádání II.klub. výstavy + speciální (memoriál V.Krse)

propagace výstav, shánění  sponzorů, ….výstavy si zaslouží větší pozornost, větší návštěvnost. Propagaci na fcb zajistí  p.Těšínská. Také vypracuje návrh na fcb stránky KCHND.

4/ výcvik

p.Landová rezignovala , je ochotná pomáhat, spolupráci přislíbila p.Suchomelová, p.Mračková, p.Dědičová. Zmínění se kontaktují a domluví přípravy výcvikových akcí. Výborem odsouhlaseny termíny výcvik. akcí

15-17.6.  tábor              

22.9. Bendův memoriál           

srpen  tábor

p.Krinke – do dnešního dne byla garantem výcviku p.Landová. Na pnásledující výbor.schůzi budou pozváni p.Suchomelová, p.Mračková, p.Dědičová – zajistí p.Čelakovská (Krsová). Budou předloženy propozice výcvik. akcí.

 

5/ webové stránky

Bude rozhodnuto mezi dvěma navrhovateli p.Smejkal x p.Sedláček. K posouzení bude přizván p.Špinar. P.Smejkal by měl připravit prezentaci a finance . Z důvodu nemoci p.Smejkala bude tento problém řešen na příštím jednání výboru.

6/ různé

p.Nouč…dlouholetý chovatel, rozhodčí, funkcionář DDC – zemřel. Bude zaslána kondolence .

p.Landová odchází z výboru, náhradník je p.Hofírek - člen výboru.

p.Štourač – písemné připomínky

- čestný člen p.Čelakovská je i řádný člen KCHND (platí příspěvky) – může kandidovat a může být zvolena do výboru.

- plná moc na členské schůzi – hlavně při volbách – občanský zákoník umožňuje. Naše reglementy ponecháme v platnosti.

p.Krinke – návrh doplnění bonitačního řádu – podmínky pro bonitace

- účast na minimálně jedné akci konané klubem (speciálka, KV, II.KV), návrh bude předložen na členské schůzi.

- aktualizovat bonitační řád klubu ve spolupráci s chovatel.kolegiem

Zapsala: Krsová Jitka