Zápis z chovatelského kolegia – 18. 06. 2017

Penzion PODMITROV u Brna

 

Přítomni:  Vladimír Adlt, Iveta Herinková, Milan Krinke,  Helena Kovalová,  Miroslav Václavík

Omluvena: Jitka Krsová

Za RK přítomna: Renata Daňhová

Omluvena: MVDr. Dana Neumanová

 

I.             hodnocení bonitace

1.komise – pod vedením MVDr. M. Štourače, CSc. (členové MUDr. Jan Čelakovský a Helena Kovalová). Všichni zařazeni do chovu. Zaujala SUPRA Claudia Bohemica (černá) a dále 3 modré feny -  BELLANITA BEAUTIFUL BLUE BALLERINES, AUDREY OD SVIBORKY a  FERGIE BRIXEN.

Do chovu  všichni zařazeni. Ne všechny ND byly plnochrupé, u třech jedinců chyběly obě P1 dole.

Pan Milan Štourač doporučuje výboru k projednání

-       možnost delegování zapisovatele, s ohledem na práci 3 členné bonitační komise

-       v případě více přítomných jedinců možnost  určení bonitační komise (vedením klubu)

-       upozorňuje na nutnost správnosti zápisů v případě, že hrozí ztráta zubu

2.komise - předseda Miroslav Václavík (členové Karel Klobása a Iveta Herinková).   

Komisi zaujal modrý pes CHURCHILL Dolanský dvůr,  žíhaná fena QUARRAALIA Bonoda a skvrnitá LA NUIT des Petit  Vernieres.

II.            kontrola zápisu

Zástupce poradce chovu Vladimíra  Adlta -  spolupráce s Ivanem Smejkalem zatím v praxi neproběhla.

Bonitační karty – postupně dochází zásoba, na podzimní  bonitaci budou ještě v dostatečném množství, ale je nutné, aby je dodali i pp. Vladimír Adlt a Iveta Herinková. Následně bude řešen dotisk.

III. různé

Milan Krinke - žádost o experimentální krytí - chovatelka  Marika Cibulková žádá o možnost krytí skvrnité feny PANAMERA claudia Bohemica s černým psem (ve 2. generaci modrá barva) RICARDO MODRÝ EFEKT.

Chovatelské kolegium schvaluje toto experimentální krytí.

Chovatelce odpoví Milan Krinke s tím, že podmínkou eventuálního následného zařazení štěňat z tohoto vrhu do chovu, bude klub vyžadovat test na barvu.

Milan Krinke – informace z jednání chovatelské komise Eu DDC –

Dne 6. 4. 2017 proběhlo jednání komise. Podána informace o jeho průběhu. Jako jeden z hlavních bodů byla nutnost (od roku 2018) provádění krevních testů na barvu při uznání chovnosti Eu DDC.

Výbor schvalujte kandidaturu našeho klubu do zdravotní a chovatelské komise, volby proběhnou 8.9.2017 na zasedání delegátů EuDDC ve Španělsku.

Projednání návrhu MVDr.Štourače – otázka zapisovatele v kruhu – bude ještě diskutována ve výboru a pro následující rok určen způsob práce při bonitacích. Možnost využití zástupců poradců chovu.

Volba bonitační komise – chovatelské kolegium jednohlasně odsouhlasilo stávající možnost vlastního výběru komise i za cenu, že bonitovaných jedinců bude v jednotlivých kruzích nepoměr.

 

Zapsala: Čelakovská