Zápis z jednání výboru klubu – 11. 03. 2017 – Mladá Boleslav

 

Přítomni: Miroslav Václavík, Jan Čelakovský, Milan Krinke, Jitka Krsová, F|erdinand Rezek

Za KK: Renata Daňhová, Helena Kovalová

 

I.              Kontrola zápisu

-       Klubová výstava – rozhodčí odsouhlasili svoji účast, Milan Krinke domluvil v Německu rozhodčího – přijede p. Klaus Rücker. Renata Daňhová odeslala propozice výstavy Pavlu Hofírkovi. Sponzora zajistil Miroslav  Václavík v rozsahu, který  odpovídá předcházející výstavě. Milan Krinke navštívil areál, který je pro naše účely vyhovující.

-       Příprava členské schůze – restaurace zajištěna, pozvánka zveřejněna na webu a ve zpravodaji.

-       Z technických důvodů došlo ke zveřejnění kandidátky do voleb KCHND – kontrolní komise a výboru -  zveřejněna dne 05. 03. 2017.

 

II. Různé

-       Na příští členskou schůzi dojednat přednášku o první pomoci psům.

Renata Daňhová – obdržela oznámení z ČMKU, že paní Pečená bude delší období mimo své pracoviště.  S problematikou plemenné knihy se má klub obrátit na paní Feireizlovou.