Zápis z jednání chovatelského kolegia – 11. 03. 2017 – Mladá Boleslav

 

Přítomni: Milan Krinke, Vladimír Adlt, Helena Kovalová, Jitka Krsová, Miroslav Václavík

Za KK: Renata Daňhová

Předsedové bonitačních komisí: Luboš Kvasnička, Jan Čelakovský

 

I. Hodnocení bonitace

1. komise pod vedením p. Luboše Kvasničky posoudila 5 německých dog. Zaujal žlutý pes ERRA  Bářin sen pro svoji kompaktnost. Vyřazen z chovu byl skvrnitý pes CONTE della Stella  pro souhrn nedostatků (celkově získal 239 bodů.

2. komisi předsedal Jan Čelakovský. Byly předvedeny tři německé dogy, zaujala žlutá dovezená fenka GYRRA della Baia Azzurra.

II. Kontrola zápisu

- Hlavní poradce chovu upozornil regionální poradce na nutnost dodávání podkladů ze zápisů štěňat pro vydání PP vždy nejpozději do 15. 2. následujícího roku.

- Vrh u paní Výborné – všichni zainteresovaní obdrželi výsledky testů DNA, zpracované Geonomií v Plzni elektronickou poštou. Pan Robert Hegedüš žádá klub písemně o potvrzení dopisem (v elektronické podobě odpověď neuznává) a zároveň požaduje zaslání výsledků testů svého psa.

Po diskuzi chovatelské kolegium rozhodlo takto: panu Hegedüš odpoví Jan Čelakovský písemně.

Klub v plné výši uhradil cestovní náklady za návštěvy u všech  majitelů německých dog, kterých se tato problematika týká (tzn matky a otce, včetně štěňat). Dále  náklady spojené s odběry krve, a následně na základě vystavených faktur zaplatil klub Geonomii za testování DNA. Proto klub sdělí panu Hegedüš finanční podmínky, za kterých může výsledek DNA od Geonomie v kopii poskytnout. Jitka Krsová pro tento případ připraví skutečně náklady, které klub za ověření paternity zaplatil a s touto částkou bude pan Hegedüš obeznámen.