BONITACE V ROCE 2017

Přihlášky na bonitaci

 • Jsou přijímány v místě konání akce od 9.00 do 11.00 hodin. 

Veterinární podmínky

 • Všchni psi, kteří se budou vystav účastnit, musí být klinicky zdraví.
 • Psi musí být v imunitě proti vzteklině. (Pes byl v dobu od 21 dnů do 1-3 let (podle druhu vakcíny) před termínem konání výstavy vakcinován proti vzteklině).
 • Psi pocházející z ČR musí být doprovázeny platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2006 ze dne 26.5.2003 
 • Psi kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí bonitace zúčastnit.

Podmínky účasti / chovnost CZ

 • Fena či pes starší 18ti měsíců

 • Absolvování národní, mezinárodní, klubové nebo speciální výstavy ve třídě otevřené nebo v mezitřídě s oceněním minimálně „velmi dobrá“ (nutno doložit písemně)
 • Funkční čip (Při nečitelnosti čipu nebude zvíře připuštěno k bonitaci)

 • Vzhledem k zákonu č.77/2004Sb, kterým se zakazuje propagace týrání zvířat, nebude na bonitaci vpuštěn žádný kupírovaný pes


Podmínky účasti / chovnost dle Eu.DDC

 • Všechny podmínky pro chovnost CZ plus:
 • HD A až C včetně
 • Test DNA

Poplatky pro rok 2017:

 • Kč 1500,- (sleva pro členy KCHND na 500,- Kč ), členství je nutno prokázat členskou průkazkou nebo útržkem složenky o zaplacení na daný kalendářní rok.

Místo konání, termíny a složení komisí :

11. 03. sobota Mladá Boleslav

                         Předseda 1. komise – Lubomír Kvasnička

                         Členové Vladimír Adlt a Martina Kučerová

                         Předseda 2. komise – MUDr. Jan Čelakovský

                       Členové Milan Krinke a Karel Klobása

18. 06. neděle  Lesní penzion PODMITROV www.podmitrov.cz

                         Předseda 1. komise – MVDr.  Milan Štourač, CSc.

                         Členové  Jan Čelakovský a Helena Kovalová

                         Předseda 2. komise - Miroslav Václavík

                       Členové Iveta Herinková a Karel Klobása

25. 11. sobota  Mladá Boleslav

                         Předseda 1. komise – Milan Krinke

                         Členové Helena Kovalová a Martina Kučerová

                         Předseda 2. komise – Vladimír Adlt

                        Členové  Jan Čelakovský a Lubomír Kvasnička

Kontrola PP a měření Ferdinand Rezek + jeden člen klubu.