POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

 

Datum konání    18. března 2017

Místo konání      Hostinec u Císaře – Mirošovice

Zahájení             10.00

 

PROGRAM:                 

- zahájení a volba komisí – volební, mandátové a návrhové

- vyhlášení nejstarší dogy v roce 2016

- Přednáška Genetika barev u německé dogy

            Ing.Zdeňka Veselá, Ph.D

- zpráva o činnosti klubu za rok 2016 a plán na rok 2017

- zprávy jednotlivých poradců  a ústředního poradce chovu

- zpráva o hospodaření 2016, návrh rozpočtu na rok 2017

- zpráva revizní komise

- informace z kolegií

            kolegium rozhodčích

            výcvikové kolegium

            akce „doga v nouzi“

- vyhlášení šampionů

- vyhlášení šampiona práce

- volby a vyhlášení výsledků

- jednání nově zvoleného výboru a revizní komise

- seznámení přítomných s usnesením nového výboru

   o jmenování do jednotlivých funkcí

- diskuse a závěr

 

Všechny členy klubu a přátele německých dog  zve k účasti

co nesrdečně ji výbor.

Všichni přítomní členové  obdrží jako pozornost

ROČENKU KLUBU 2016


Jak na členskou schůzi do Mirošovic:    Od Brna: sjezd z D1 na Mnichovice, Benešov, Mirošovice – po sjezdu odbočit vpravo na  Mirošovice, na T doleva na Mnichovice, cca po 200 m vpravo Hostinec u Císaře.

Od Prahy: sjezd z D1 na Benešov, Mnichovice, po sjezdu odbočit vpravo na Mirošovice, na T doleva na Mnichovice, cca po 200 m vpravo Hostinec U Císaře.