Zápis z jednání výboru KCHND – Brno-Říkonín – 02. 07. 2016

 

Přítomni: Miroslav Václavík, Milan Krinke, Ferdinand Rezek,

Jitka Krsová, MUDr. Jan Čelakovský

Za RK: MVDr. Dana  Neumanová, Renata Daňhová

 

I. Kontrola zápisu z minulého jednání

- Předání  písemného materiálu od pana Hodana  – bude provedeno na podzimní  bonitaci v Mladé Boleslavi (Renatě Daňhové k elektronickému zpracování).

- Příprava ročenky – odsouhlasen obsah. Články  připraví:  úvodní slovo předsedy klubu Miroslav Václavík,   o chovu německé dogy hlavní poradce chovu Milan Krinke, o zdraví a prevenci MVDr. Dana Neumanová, výcvik  Ing. Petra Landová. Kompletní plemenná kniha za rok 2015 – podklady dodá Renata Daňhová.

Obálka – navrhne Vladimír Adlt.

Milan Krinke – navrhuje nové ceny – všechny snížit o 50%. Bez připomínek odsouhlaseno.Tuto informaci zveřejní na webových stránkách Renata Daňhová.

Uzávěrka 30. 07. 2016.

Tiskárna předběžně zajištěna.

 

II. Příprava klubové výstavy

Informaci o přípravách podal ředitel KV Pavel Hofírek.

Rozpočet – je vyrovnaný. Sponzoři zajištěni. S vedením areálu je stále jednáno. Ubytování pro rozhodčí rezervováno. Zálohována chata pro výstavní výbor.

Stany – jsou k dispozici pro kruhy, pro poháry přiveze 2 stany Karel Carda.

Milan Krinke – ještě se řeší prostor pro hudbu – nutné zajistit alespoň zastřešení stanem.  Vedení areálu požaduje za zapůjčení stanu

Kč 2 000,-.  Práce v kruzích – překladatelé, zapisovatelé a vedoucí kruhů jsou zajištěni.

Přihlášky – zpracuje Renata Daňhová.

 

III. Návrh rozhodčích pro rok 2017

Národní výstavy 

Brno                       8.1.                        Milan Krinke

Ostrava                 9.4.                        MVDr. Milan Štourač

Klatovy                  2.7.                        MUDr. Jan Čelakovský

Mladá Boleslav   16.7.                      Karel Klobása

Brno                       24.9.                      Vladimír Adlt

 

 

Mezi národní výstavy

Duo Brno              sobota   4.2.        Mignot (Fr)

                               neděle   5.2.        Miroslav Václavík

České Budějovice              23.4.       MUDr. Jan Čelakovský

Praha                                    30.4.       Milan Krinke

Litoměřice                            21.5.       Luboš Kvasnička

Mladá Boleslav                   13.8.       Martina Kučerová

České Budějovice              8.10.      Karel Klobása

Duo Praha            sobota   4.11.      Miroslav Václavík

                               neděle   5.11.      Vladimír Adlt

 

Speciální výstava             Mladá Boleslav         Martina Kučerová

II. Klubová výstava           České Budějovice     7.10.                Ridarčíková

 

IV. Různé

Milan Krinke – informace pro regionální poradce chovu a vedení webových stránek - šedí tygři jsou v barvě skvrnité.

1.     Kontroly vrhu – zapisovat  barva skvrnitá/šedý tygr, v popise štěněte uvádět šedý tygr.

2.     Tuto zněnu domluví Milan Krinke s vedením plemenné knihy na ČMKU s paní Pečenou.

3.     Šedí tygři – do databáze německých dog našeho webu zadávat do skvrnité barvy.

Bonitace šedých tygrů – uvedena nežádoucí barva.

Platnost ihned.

Webové stránky klubu – projednán dopis od pana Davida Špinara, kde doporučuje klubu zřízení nových webových stránek.

Miroslav Václavík s panem Špinarem jedná více než rok s tím, že podklady z webových stránek lze použít i při novém zpracování.

Tím se vyřeší i stížnosti na zveřejňovanou inzerci, kde jsou nabízena štěňata bez PP nebo peněžní půjčky.

Po diskuzi a vyhodnocení finanční situace klubu výbor navrhuje:

Renata Daňhová osloví pana Davida Špinara s prosbou o vytipování osoby či firmy, která by naše nové webové stránky připravila.  Zároveň požádá o nabídku ceny za toto zpracování.

Iveta Herinková – informuje o setkání klubů ČMKU, kterého se zúčastnila. Pro zpravodaj připraví stručnou informaci.

Miroslav Václavík – na podzimní měsíce je chystáno ČMKU školení rozhodčích po skupinách FCI.

Milan Krinke – podává informaci o jednání Eu DDC 27. 05. 2016 v Itálii.

Iveta Herinková – tlumočí dotaz pana Jožky Kudrny, proč nejsou uváděny na stránkách klubu chystané výcvikové akce, plánované v Josefově. Odpovídají Milan Krinke a Miroslav Václavík: Dva roky se hledal vedoucí výcvikového kolegia za Jaromíra Jurčeku, který odstoupil ze zdravotních důvodů z výboru klubu. Po dlouhém jednání tuto funkci přijala Ing. Petra Landová a absolutně plní všechny požadavky výboru

na ní kladené.  Není proto problém, po dohodě s Petrou Landovou, zařadit všechny chystané výcvikové akce do oficiálního plánu výcvikových akcí klubu na daný kalendářní rok. Pokud tomu tak není, pak se jedná o ryze soukromou akci, se kterou se výbor KCHND neztotožňuje.

Miroslav Václavík – připomíná, že na jarní členské schůzi proběhnou volby a prosí všechny o zvážení návrhů do jednotlivých orgánů KCHND.

- Výbor klubu se ztotožňuje s názorem chovatelského kolegia, týkající se stížnosti na chovatelskou stanici pana Petra Kozi. Písemnou odpověď

zašle MUDr. Jan Čelakovský.

- Výbor klubu souhlasí s návrhem chovatelského kolegia předložit členské schůzi návrh na konání mimořádných bonitací za uvedených podmínek .

 

Zapsal: Jan Čelakovský