Zápis chovatelského kolegia - 2. 7. 2016 – Brno-Říkonín

 

Přítomni:

Chovatelské kolegium: Milan Krinke, Vladimír Adlt, Iveta Herinková,

Jitka Krsová, Miroslav  Václavík

Za RK: MVDr. Dana Neumanová, Renata Daňhová

Předseda 1. bonitační komise MVDr. Milan Štourač, CSc

Omluvena: Helena Kovalová

 

I. hodnocení bonitace

Kontrola a měření: Ferdinand Rezek a Karel Klobása

1. komise ve složení: předseda  MVDr. Milan Štourač, CSc.

a členové Miroslav Václavík  a MUDr. Jan Čelakovský, posoudila 13  německých dog většinou ve vyšším průměru. Všechny byly zařazeny do chovu.

2. komise ve složení: předseda Vladimír Adlt a členové Milan Krinke a Iveta Herinková, posoudila 10 jedinců. S vynikajícími chody se předvedl modrý pes  Shamaco Apollo dog. Bonitace byla ze zdravotních důvodů odložena žlutému psu Bocacio Happy Chilli Dog  a  nebyla zcela dokončena u černé feny Randevu Armada, která neměl kompletní PP.

Hlavní poradce chovu Milan Krinke poděkoval Ivetě Herinkové za pečlivě připravenou bonitaci.

 

II. Kontrola zápisu z minulého jednání

- Projednání stížnosti na chovatelskou stanici pana Petra Kozy.

Ke stížnosti diskutovali všichni členové chovatelského kolegia.

K problému se vyjádřil poradce chovu  Miroslav Václavík se závěry: chovatel dodržuje řády klubu, při kontrolách nebyly shledány nedostatky při odchovech, štěňata i feny byli zdraví,  řádně ustájeni, byla jim věnována potřebná péče, byli v potřebné kondici.

MVDr. Neumanová – potvrdila vznesené názory, že štěně vůbec nemuselo vykazovat zdravotní problémy a že změna prostředí může hrát negativní roli při vývoji.

Milan Krinke – pan Petr Koza dodržuje řády, chovatelské kolegium se stížností důkladně zabývalo se zjištěním, že péče je bez připomínek poradce chovu. Morální stránku chovatele nepřísluší kolegiu klubu posuzovat.

- Milan Krinke poděkoval všem poradcům chovu. Zároveň žádá poradce chovu, aby při kontrolách vrhu, v případě zahraničního krytí zkontrolovali potřebné dokumenty k barvám v průkazech původu do 3. generace.


III. Informace z Eu DDC v Itálii

Milan Krinke informoval přítomné o obsahu jednání zdravotní a chovatelské komise a o hlavních bodech jednání delegátů.

Pan Fischbach informoval o vývoji šedých tygrů a možnosti jejich použití v chovu. O počtu zapsaných štěňat má přehled pouze Německo, Francie, Holandsko a Česká republika. V dalších zemích (např. ve Španělsku, Portugalsku nebo Itálii) se dá říci, že neví, co se v chovu německých dog přesně děje.

Diskutovány byly  upřednostňované typy dog.

Dále delegáti diskutovali křížení barev. Do budoucna se bude muset

i náš klub touto otázkou zabývat.

Spor Itálie–Francie – nebyl zmíněn.

 

IV. Různé

Renata Daňhová – zúčastnila se školení v Uhříněvsi, odkud přivezla písemný materiál s obsahem jednání. Velmi přínosná přednáška hlavně v oblasti křížení barev. Renata Daňhová požádá o možnost zveřejnění obsahu a domluví  eventuální přednesení přednášky na naší členské schůzi. Zároveň zjistí výši požadovaných finančních nákladů.

Miroslav  Václavík navrhuje proplacení cestovních výloh paní Daňhové za tuto akci.

Miroslav Václavík a Milan Krinke -  řešení bonitační turistiky.

K otázce diskutovali všichni přítomní se závěrem: členské schůzi bude předložen tento návrh: Mimořádné bonitace může být provedena na základě písemné žádosti majitele německé dogy  hlavnímu poradci chovu. Žádost musí obsahovat důvod ke svolání mimořádné bonitace,

Hlavní poradce chovu jmenuje bonitační komisi. Poplatek je navrhnut ve výši Kč 7 000,- Kč.

Zapsal: Jan Čelakovský