Památce pana Miroslava Skály

To the memory of Miroslav Skála

 

Tato 47. klubová výstava německých dog je věnována zářijovým, nedožitým 86. narozeninám pana Miroslava Skály. Dogy choval od roku 1951, cvičil a připravoval na výstavy úspěšného Arna z Vitáčkova sadu a Lorda v. Betze. Začínal už dříve s německými ovčáky, ale dogy mu zůstaly do konce jeho aktivní činnosti nejen na dvoře, ale výrazně i v srdci. Tak svým kamarádským přístupem získal i nás ostatní.

Jeho první Ika Velan dala základ odchovu 20 vrhům černých a skvrnitých. Úspěšné bylo aktivní navázání na chovatelskou stanici Eval Prim, kdy využil zahraniční kontakty a výrazně pozdvihl úroveň tohoto rázu.

Jako zakladatel Bendova Memoriálu a aktivní cvičitel dokázal, že dogy umí! Miroslav Skála byl opravdu vynikajícím výcvikářem, kdy s dogami porážel pracovní plemena a v zahraničních soutěžích výrazně naše plemeno propagoval. Společně se svou manželkou získali díky chovatelské stanici Ze Strahovských skal obdiv nejednoho dogaře.

 

This 47th clubshow of the Great Danes is dedicated for recently deceased Mr. Miroslav Skála. He has been breeding Danes since 1951 and prepared succesful Arn z Vitáčkova sadu and Lord v. Betze. He had started with German Shepherds, but Danes stayed with him till the end not even in a garden, but deeply in his heart. This is his familiar attitude, which everyone, who knew him personaly, deeply loved.

His first one Ika Velan gave a birth to 20 births of blacks and blinders. Really succesful was active following of breeding station Eval Prim, where he used his foreign contacts and increased level of our club.

Miroslav Skála

As a founder of Bend’s Memorial and an active member proved, that Danes are really skillful! Miroslav Skála was a great trainer. He was able to beat even a working dogs and he supported our breed in foreign competitions. With his wife, he was getting admiration by most of people who love the Great Danes.