Zpráva o chovatelské činnosti za rok 2015

Jihomoravský kraj a Vysočina

V Jihomoravském kraji a kraji Vysočina bylo v roce 2015 celkem 10 vrhů s 80 narozenými štěňaty, z toho bylo 71 štěňat zapsaných. Ve srovnání s rokem předešlým bylo zapsaných o 7 štěňat více.

 

V barvě černé a skvrnité se v 6 vrzích narodilo 59 štěňat. Z 51 zapsaných štěňat bylo 17 černých psů, 16 černých fen, 3 skvrnití psi, 7 skvrnitých fen, 6 psů a 2 feny v barvě šedý tygr.

Vrhy byly v chovatelské stanici Josefa Kudrny z Josefovských bud, Karla Cardy Norach, Zuzany Lhotové Ora Dynasty, MVDr Daniely Neumanové von Wiederholz, Ivety Herinkové Regia Uttis a v nově založené chovatelské stanici Čerešňanské panství MUDr Ivana Přikryla.

Na vrzích se podíleli krycí černí psi Eiffel Quincy Etc, Gervasio Quincy Etc., Inkheart Maly Smok, Iram von Wiederholz a skvrnití Giovanni von Blue Ground a Orf Claudia Bohemica.

 

V barvě žluté a žíhané byly zapsány vrhy 2 a to v chovatelské stanici Bonoda MVDr Milana Štourače a Norach chovatele Karla Cardy. Z narozených 9 štěňat bylo zapsaných 8 a to v barvě žíhané 1 pes a 5 fen a 2 feny v barvě žluté.

Na vrzích se podíleli žlutý pes Lucas Big Lord a žíhaný Mr.Boombastic of Gold Giant.

 

V barvě modré se ve 2 vrzích narodilo 12  štěňat.  5 psů a 7 fen bylo zapsáno v chovatelské stanici Radima Rybníčka Brixen a Ing Jiřího Hromady Hromadog Brunensis. Na vrzích se podíleli modří psi Fabergé von Mraque a Benjamin from Tamarin Blue.

 

Oproti loňskému roku se v barvě černé a skvrnité výrazně zvýšil počet zapsaných štěňat a to z 22 ve 4 vrzích, na 51 v 6 chovatelských stanicích.  Naopak v barvě modré, kdy v předešlém roce bylo ve 4 vrzích zapsáno 47 štěňat, v roce 2015 ve 2 vrzích pouze štěňat 12.

Velmi pozitivní je zápis štěňat v barvě žluté a žíhané. V tomto barevném rázu nebyl v předešlém roce vrh žádný. Štěňata v obou vrzích byla v typu nadprůměrná. Mohu jen doufat, že si tato barva získá své nové obdivovatele a rozšíří řady majitelů a chovatelů.

Všech 10 porodů probíhalo standardně a nebyl zaznamenán žádný císařský řez oproti předešlému roku, kdy z 8 porodů byla polovina provedena císařským řezem.

Děkuji chovatelům za dobrou bezproblémovou spolupráci a vzornou péči o štěňata a jejich mámy.

Na závěr děkuji své zástupkyni Olze Baštové za výbornou spolupráci a podporu.

                                                                                                                         Iveta Herinková