Návrh rozpočtu na rok 2016

                                             příjmy         výdaje

Členské příspěvky                  100                  2

Zpravodaj                                                        4

Ročenka                                      5                 40

Poháry                                                             8

Vrhy                                            65                  6

Bonitace                                     35                 50

Klubová výstava                       180              180

Memoriál V.Krse MB                     5                  5

II.klubová výstava                       5                  1

Výcvikové akce                             3                20

Věcná režie                                                     30

ČMKU                                                                 2

EuDDC                                                              20

Cestovné výbor+rozhodčí                               30

------------------------------------------------------------

                                                    398              398