Zpráva poradce chovu

kraj Liberecký, Královéhradecký a Pardubický

Vážení přátelé, dovolte, abych Vás seznámil s chovatelskou činností v krajích Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém za rok 2015.

V těchto krajích se narodilo a odchovalo celkem 11vrhů, což je o 5 vrhů více, než v roce předešlém. Navíc, vrhy byly ve všech barevných rázech.

Nyní trochu čísel:

Narozeno všech štěňat: 88 z toho 43 psů a 45 fen, průměr na vrh 8 štěňat

živých:                               72 z toho 33 psů a 39 fen, průměr na vrh 6,54 štěněte

zapsáno:                           59 z toho 25 psů a 34 fen, průměr na vrh 5,36 štěněte 

Jedna fenka se narodila jako šedý tygr a jedna jako porcelánový.

Z tohoto je patrné, že se narodilo celkem 16 štěňat mrtvých a 13 štěňat uhynulo před zápisem.

6 chovatelských stanic odchovalo po jednom vrhu, chovatelské stanice Hradecká Hvězda a Dolanský Dvůr po dvou vrzích.

Nepočetnější vrh s 15 narozenými štěňaty a 7 zapsanými se narodil v chovatelské stanici Hradecká Hvězda.

Nejpočetnější zapsaný vrh s 11 štěňaty, byl v chovatelské stanici Cameron Dog Czech.

Z výše uvedených vrhů proběhlo 1 zahraniční krytí v chov.stanici Hradecká Hvězda.

Jsem velice potěšen, že při kontrolách vrhů nebyly žádné problémy a o štěňata i jejich matky bylo velice dobře postaráno.

Děkuji všem chovatelům za péči, kterou svým odchovům věnují, a do nastávajícího období přeji mnoho úspěchů.

V Mirošovicích 19. Března 2016                                                              Miroslav Václavík