Zpráva předsedy kolegia rozhodčích

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Začátkem roku 16. ledna 2016 se kolegium rozhodčích našeho klubu sešlo při příležitosti zasedání výboru klubu a chovatelského kolegia v Přešticích.

Rozhodčích v našem klubu pro plemeno německá doga je celkem 8.  Vladimír Adlt, Karel Klobása, MUDr. Jan Čelakovský, Milan Krinke, MVDr. Milan Štourač, Martina Kučerová, Luboš Kvasnička a Miroslav Václavík. Z těchto rozhodčích se omluvili pro nemoc Luboš Kvasnička a Milan Štourač měl bonitaci jiného plemene.

Tématem letošního setkání bylo zadávání titulů na různých typech výstav.

Bylo připomenuto zadávání známek, včetně diskvalifikace a nemůže být posouzen. Rozdíl mezi třídou čestnou a třídou mimo konkurenci. Připomenuty povinnosti rozhodčích. Velká pozornost byla též věnována základnímu předpisu FCI pro rozhodčí, který byl podrobně projednán.

Kolega Krinke podal informace ze setkání rozhodčích EuDDC, kde dochází k rozporům, jaký typ by měl být upřednostňován.

Na závěr proběhla diskuze k některým bodům standardu v návaznosti na příručku pro rozhodčí, kterou jsme všichni rozhodčí včetně překladu obdrželi.

Děkuji všem rozhodčím kteří nás velmi dobře reprezentují na výstavách jak u nás tak v zahraničí.

Děkuji za pozornost.

V Mirošovicích 19. Března 2016                                                                         Miroslav Václavík