Zápis z jednání výboru klubu – 12. 03. 2016 Mladá Boleslav

Přítomni: Jitka Krsová, Ferdinand Rezek, Miroslav Václavík, MUDr. Jan Čelakovský

Omluven: Milan Krinke

Za KK přítomny: Renata Daňhová, Helena Kovalová

 

I. kontrola zápisu

Webové stránkydoplnit výcvikáře klubu Petru Landovou – zajistí Renata Daňhová.

Speciální výstava – Memoriál Václava Krseareál Mladá Boleslav, ceny zajistí Jitka Krsová a Jana Štětková.

Podklady zápisů vrhů v bytě pana Hodanaúkol pro Milana Krinkeho a Jitku Krsovou trvá.

 

II. Redakční rada – příprava ročenky

- Formát A4

- Zjistit podmínky tiskárny K-Print v Plané u M.Lázní – B. Čelakovská

- Obsah    

-úvodní slovo předsedy KCHND – Miroslav Václavík

- historie chovu německé dogy – MVDr. Milana Štourače požádá o spolupráci Jan Čelakovský

- článek německá doga – Eva Nohelová Fauna – zajistí Jan Čelakovský

- chov německé dogy v současnosti – o zpracování podkladů požádá Jan Čelakovský hlavního poradce chovu Milana Krinkeho

- zdraví německé dogy – o článek bude Janem Čelakovským požádána MVDr. Dana Neumanová

- výsledky prvních čtyř jedinců na výstavách v roce 2015/2016:

Speciální výstava, Klubová výstava, Evropská výstava, výstava Eu DDC a Světová výstava

- výcvik německé dogy – Ing. Petra Landová

- prezentace  chovatelských stanic a jedinců - barevná

Podmínky inzerce:  podklady budou přijímány  na adrese KCHND. Fotografie musí být v kvalitě odpovídající pro tisk. Cena jedné strany pro členy klubu Kč 1000,-, pro nečleny Kč 2000,-. Zahraniční inzerce – pro členy KCHND ČR 40,- Euro, pro nečleny českého klubu 80,- Euro.

Redakční rada zváží možnost grafického zpracování inzerátů, včetně obálky.

První strana obálky bude obsahovat znak klubu, znak ČMKU, Eu DDC a FCI.

Na čtvrté straně obálky bude foto a informace o  vyhodnocené nejstarší doze (členská schůze březen 2016 – nutné zajistit kvalitní foto). O obálce bude dále diskutována na příštím jednání výboru.

I.   klubová výstava 2016

O přípravách informoval ředitel výstavy Pavel Hofírek.

- Smlouva s areálem v Plzni-Bolevci podepsána na termín 10. 09. 2016.

- KV bude věnována Miroslavu Skálovi – podklady pro katalog a vlastní výstavu zajistí Vladimír Adlt.

- Přihlášky budou opět přijímány přes dogoffice.

- Bungalovy zajištěny pro potřeby klubu.

- Hotel  pro rozhodčí bude rezervován po zjištění, zda budou mít jednotliví rozhodčí doprovod a na kolik dnů budou ubytování požadovat.

- Sponzoři jsou oslovováni, přislíbena i hotovost a zajišťovány stánky s potřebami pro psy.

 

II.   příprava členské schůze

Vyhlášení šampionů  - podklady připravila Renata Daňhová

Sponzorování  pohárů – fa Abrus – interšampioni,  Mgr. Marie Vaňková – poháry pro veterány. Ostatní poháry hradí klub.

Ocenění nejstarší dogy přihlášky přijímá Milan Krinke.

Ocenění  chovatelské stanice – proběhne na členské schůzi.

Připomínky revizní komise k hlasování – bude posouzeno na členské schůzi.

III.  různé

Výbor souhlasí s návrhem chovatelského kolegia, který se týká bonitační turistiky. Návrh bude předložen ke schválení členské schůzi.

Renata Daňhovápředala dvě plné krabice pohárů (dar německé chovatelské stanice COLLOSAL našemu klubu) Petře Landové pro potřeby výcvikových akcí.

Národní výstava Brno - 10. ledna 2016. Z rozhodnutí ČMKU byly odebrány tituly z důvodu porušení výstavního řádu.

Rozhodčí MVDr. Milan Štourač obdržel od ČMKU napomenutí.

 

Zapsal: Jan Čelakovský