Ročenka 2016 / Yearbook 2016
 
Ročenka bude ve formátu A4 a plnobarevná
Yearbook will be made in A4 format and fully colored.
 
předpokládané datum vydání září 2016
We expect it to be printed in September 2016
 
Inzerce pro Chovatelské stanice a Prezentace jedinců všech barevných rázů.
Will be used for advertising Kennels and presentation of animals of all color possibilities.
 
Grafické zpracování jednotlivých inzerátů bude dělat jeden grafik.
Graphical design of each advertisement will be done by one graphic artist.
 
 
Podklady pro inzerci / Advertisement requirements:
  • kvalitní foto / fota (300 dpi jedno) / High quality photo/s (300dpi each)
  • logo vhodné pro tisk (obrázek 300dpi, nebo v křivkách) / Printable logo (300dpi picture , or in curves)
  • texty - ve wordu / Text - microsoft word
  • popřípadě návrh celého inzerátu (který ale nemusí být přijat, vzhledem ke konceptu ročenky) / You may include your desired design for your advertisement (however we may decline your design if it collides with yearbook design)
Cena / Price:                    
 
- pro členy klubu cena za A4                               1.000,- Kč        sleva 500,- Kč
zahraniční členové / foreign members                       40,- Eur
 
- nečlenové klubu cena za A4                              2.000,- Kč
zahraniční / Foreign nonmembers                             80,- Eur   
 
Uzávěrka inzerce / Deadline for advertising:
31. července 2016 / 31 July 2016