Zápis z jednání výboru klubu

Přeštice – 16. 01. 2016

 

 

Přítomni:   Milan Krinke,  Jitka Krsová, Ferdinand Rezek, Miroslav Václavík, MUDr. Jan Čelakovský

Přizváni a přítomeni: Pavel Hofírek a Ing. Petra Landová

Přítomni za RK: Renata Daňhová, Helena Kovalová

 

Jednání zahájil předseda klubu Miroslav Václavík.

 

1.    Kontrola zápisů:

- Příprava členská schůze:  místo zajistil Vladimír Adlt. Doplněná pozvánka o přednášku paní Tiché  je umístěna na webových stránkách klubu, zajistila Renata Daňhová.

- Na jednání přizvána Petra Landová: navrhována jako předsedkyně výcvikového kolegia. Návrh schválen jednohlavně. Petra Landová zároveň výboru předložila návrh plánovaných akcí a návrh rozpočtu.

Petra Landová bude odpovídat na eventuální dotazy, týkající se výcviku, na webových stránkách klubu.

Rozpočet pro výcvikové akce: schváleno do 20 000,-Kč  na činnost v tomto roce.  Bendův memoriál: propozice nutno předložit  výboru v předstihu ke schválení.

- Smlouva s plemennou knihou - uzavřena.

- Stanovy klubu  - schváleny. Název klubu „Klub chovatelů německých dog z.s.“ s oficiální adresou Nový Bydžov.

- Redakční rada zpravodaje – do březnové výborové schůze připraví koncept a osnovu obsahu k přípravě ročenky.

- Vyhlášení šampionů  - upozornění na termín uzávěrky  pro majitele německých dog bylo zveřejněno na webových stránkách a ve zpravodaji.

Renata Daňhová zatím obdržela několik žádostí o vyhlášení. Pohár obdrží skutečně jen ti, kteří zašlou příslušné podklady.

Projeven zájem o sponzorování pohárů pro české šampiony veteránů.

- Vyhlášení nejstarší dogy – Milan Krinke má zatím přihlášenu jednu 10ti letou dogu.

- Speciální výstava německých dog, memoriál Václava Krse - poháry, případně krmení, pro tituly BOB zajistí Jitka Krsová a Jana Štětková.

Pozván italský rozhodčí, pan Ivo Ingraffia. Klub uhradí rozhodčímu letenku po dohodě s ředitelem výstavy v Mladé Boleslavi.

 

2.     Klubová výstava 2016

Předsedou a místopředsedou klubu byl osloven Pavel Hofírek s žádostí o přijetí funkce ředitele klubové výstavy. Pan Hofírek i výbor klubu jednohlasně souhlasí.

- Výstavní výbor:

ředitel výstavy – Pavel Hofírek

členové výstavního výboru – Dagmar Hofírková, Milan Krinke, Jitka Krsová, Božena Čelakovská. Pomoc přislíbili Renata Daňhová a Helena Kovalová

- Termín výstavy  - 10. 09. 2016

- Místo konání – areál Ostende v Plzni-Bolevci

- Návrh rozhodčích:

Miroslav Václavík                                               hlavní rozhodčí

A. Korózs  (Maďarsko)                       barva černá

H. Hollensteiner (Německo)            barva skvrnitá

N. Almási (Maďarsko)                       barva modrá

K. Oseli-Donati (Itálie)                       barva žlutá-žíhaná

- Propozice KV  - předloženy Pavlem Hofírkem, jednohlasně odsouhlaseny.

- Výstava bude věnována památce Miroslava Skály. O podklady o panu Skálovi pro propozice a vlastní výstavu požádán Vladimír Adlt.

- Projednán  návrh smlouvy s areálem Ostende. Připomínky výboru s vedoucím areálu projedná Milan Krinke. Po podepsání smlouvy nutno objednat bungalov pro práci výstavního výboru.

- Na webové stránky klubu bude umístěna výzva o pomoc při práci v kruzích (vedoucí kruhů, zapisovatelé).

- Miroslav  Václavík jednal s hlavním sponzorem klubové výstavy a předal kontakt na ředitele výstavy Pavla Hofírka.

-  Ubytování pro rozhodčí – předběžně zajistí čtyři dvoulůžkové pokoje na tři dny Božena Čelakovská s tím, že bude ubytování upřesněno dle požadavku rozhodčích.

- informace na facebooku – zajistí Pavel Hofírek.

- Milan Krinke informuje o místech uložení potřebného materiálu pro pořádání  výstavy (vybavení kruhů, stany, knihy od Eucanuby ...).

 

3.      Různé

- Ocenění  Ivety Herinkové za chovatelskou činnost, která splňuje dané podmínky.  Výbor jednohlasně souhlasí, předání bude provedeno na nadcházející březnové členské schůzi.

- Žádost paní Lenky Fairaizlové o možnost rozšíření aprobace rozhodčího na naše plemeno, výbor souhlasí.

- Zápisy kontroly vrhů po panu Hodanovi - vyzvednou Milan Krinke a Jitka Krsová. Následně Milan Krinke předá tyto doklady Renatě Daňhové k elektronickému zpracování.  Uskladnění písemné dokumentace bude

u Ivety Herinkové.

 

Zapsal: Jan Čelakovský